Gilbert Keith Chesterton citáty

Gilbert Keith Chesterton foto

90   20

Gilbert Keith Chesterton

Dátum narodenia: 29. máj 1874
Dátum úmrtia: 14. jún 1936
Ďalšie mená: G. K. Chesterton

Gilbert Keith Chesterton bol anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof.

Citáty Gilbert Keith Chesterton

„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

„Ak ľudia stratia vieru v Boha, neurobí ich to veriacimi v nič, naopak, začnú veriť čomukoľvek.“


„To, že ľudia prestali veriť v boha, neznamená, že už neveria ničomu. Naopak, veria všetkému.“

„Láska podľa Biblie znamená milovať našich susedov a tiež našich nepriateľov, pravdepodobne preto, že sú to spravidla tí istí ľudia.“

„Ľudia sú veľmi skeptickí – neveria ničomu s výnimkou ohovárania.“

„Všetci ľudia sú ako ostatní, mimoriadni ľudia sú tí, ktorí to vedia.“

„Ľudia majú sklon neprestajne podceňovať svoje okolie, svoje šťastie, seba. Veľkým hriechom ľudstva, ktorý má svoj pôvod v Adamovom páde, je tendencia nie k pýche, ale k nepochopiteľnej a hroznej falošnej pokore.“

„Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pár halierov. S výnimkou slnka, mesiaca, zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie dostanete zadarmo.“


„Kedysi ľudia spievali zborovo okolo stola; dnes spieva jeden sólo, a to z toho dôvodu, že dokáže spievať lepšie. Ak bude vedecká civilizácie takto pokračovať - čo je pravdepodobné - čoskoro len jeden jediný človek sa bude smiať, a to preto, pretože to bude vedieť lepšie ako ostatní.“

„Kresťan má byť odborníkom v pravde a priebojníkom v láske. K štýlu kresťana patrí: Nepohŕdaj ani nepodliezaj! Bohu sa klaňaj, k blížnemu sa skláňaj. Ľudia nie sú unavení kresťanstvom. Nestihli ho ešte dostatočne spoznať.“

„Ľudstvo produkuje optimistov, keď prestalo produkovať šťastných ľudí.“

„Neexistujú nezaujímavé veci. Sú len ľudia neschopní sa o ne zaujímať.“


„Novinárčina pozostáva zo správ ako "Lord Jones zomrel" pre ľudí, ktorí nikdy nevedeli, že lord Jones žil.“

„Originalita je dôležitá len pre ľudí, ktorí nijakú nemajú.“

„Objednávky získavajú ľudia, konštrukčné riešenia vypracúvajú ľudia, produkty sa vyrábajú na strojoch, ktoré obsluhujú ľudia, a celé závody stavajú a uvádzajú do prevádzky ľudia; jednoducho povedané, ľudia sú tým najdôležitejším zdrojom v celom procese vytvárania bohatstva.“

„Všetci ľudia sú ako ostatní; mimoriadni ľudia sú tí, ktorí to vedia.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 20 citátov