Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 4

„Kresťanstvo vstúpilo do sveta, aby vyliečilo svet a aby ho liečilo len takou liečebnou metódou, akú by svet dokázal uniesť.“

„Muž nie je nikdy taký slabý, ako keď mu žena vraví, aký je silný.“


„Ľudstvo produkuje optimistov, keď prestalo produkovať šťastných ľudí.“

„Neexistujú nezaujímavé veci. Sú len ľudia neschopní sa o ne zaujímať.“

„Novinárčina pozostáva zo správ ako "Lord Jones zomrel" pre ľudí, ktorí nikdy nevedeli, že lord Jones žil.“

„Aký šťastný je muž, ktorý sa ožení so svojou láskou, ale ešte šťastnejší je ten, kto miluje ženu, ktorú si vzal.“

„Originalita je dôležitá len pre ľudí, ktorí nijakú nemajú.“

„Objednávky získavajú ľudia, konštrukčné riešenia vypracúvajú ľudia, produkty sa vyrábajú na strojoch, ktoré obsluhujú ľudia, a celé závody stavajú a uvádzajú do prevádzky ľudia; jednoducho povedané, ľudia sú tým najdôležitejším zdrojom v celom procese vytvárania bohatstva.“


„Život je nádherný ako diamant, ale krehký ako okenná tabuľa.“

„Svet bez pápežov bude tým, čím bol pred pápežmi - svetom otrokov.“

„Pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie. Nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme pociťovali zodpovednosť.“

„Pokrok je matkou problémov.“


„Svätec je človek, ktorý vie, že je hriešnik.“

„Šialenec nie je človek, ktorý stratil rozumu. Šialenec je človek, ktorý stratil všetko okrem rozumu.“

„Robiť z jednej facky otázku rozvodu, je to isté, ako ničiť život vzdelaného človeka preto, že buchol dverami.“

„Rodina je jediný útvar, v ktorom možno poraziť útok bohatých.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 90 citátov