Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 4

„Konvertita má spočiatku pocit, že sa pozerá cez štrbinu. Keď sa však rozhľadí, vidí, že Cirkev je zvnútra omnoho rozsiahlejšia než zvonka. Je to priestor veľkých domov, univerzalita ako svet...“

„Kresťan má byť odborníkom v pravde a priebojníkom v láske. K štýlu kresťana patrí: Nepohŕdaj ani nepodliezaj! Bohu sa klaňaj, k blížnemu sa skláňaj. Ľudia nie sú unavení kresťanstvom. Nestihli ho ešte dostatočne spoznať.“


„Kresťanstvo vstúpilo do sveta, aby vyliečilo svet a aby ho liečilo len takou liečebnou metódou, akú by svet dokázal uniesť.“

„Muž nie je nikdy taký slabý, ako keď mu žena vraví, aký je silný.“

„Ľudstvo produkuje optimistov, keď prestalo produkovať šťastných ľudí.“

„Neexistujú nezaujímavé veci. Sú len ľudia neschopní sa o ne zaujímať.“

„Novinárčina pozostáva zo správ ako "Lord Jones zomrel" pre ľudí, ktorí nikdy nevedeli, že lord Jones žil.“

„Aký šťastný je muž, ktorý sa ožení so svojou láskou, ale ešte šťastnejší je ten, kto miluje ženu, ktorú si vzal.“


„Originalita je dôležitá len pre ľudí, ktorí nijakú nemajú.“

„Objednávky získavajú ľudia, konštrukčné riešenia vypracúvajú ľudia, produkty sa vyrábajú na strojoch, ktoré obsluhujú ľudia, a celé závody stavajú a uvádzajú do prevádzky ľudia; jednoducho povedané, ľudia sú tým najdôležitejším zdrojom v celom procese vytvárania bohatstva.“

„Ovládal umenie mlčať v pravú chvíľu, čo je podstatnou súčasťou nenúteného priateľského rozhovoru.“

„Svet bez pápežov bude tým, čím bol pred pápežmi - svetom otrokov.“


„Pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie. Nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme pociťovali zodpovednosť.“

„Pokrok je matkou problémov.“

„Svätec je človek, ktorý vie, že je hriešnik.“

„Šialenec nie je človek, ktorý stratil rozumu. Šialenec je človek, ktorý stratil všetko okrem rozumu.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 90 citátov