Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 3


„ Rozvodový spor nie je v skutočnosti sporom o rozvod. Je to spor o opätovný sobáš.“

„Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pár halierov. S výnimkou slnka, mesiaca, zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie dostanete zadarmo.“


„Kto vychutnáva život, nájde si čas, ktorý vlastne vôbec nemá.“

„V súčasnej spoločnosti sa stávame chladnými nie pre nedostatok obdivuhodných vecí, ale pre nedostatok úžasu.“

„Vtip, ktorý trafí do cieľa, je ako trhanie zuba: Bolí, ale osoží.“

„Ak poviete nejakej žene, že by sa malo niečo urobiť, existuje vždy strašné nebezpečenstvo, že to hneď urobí.“

„Človek musí mať niečo veľmi rád, keď to robí bez nádeje na peniaze, slávu, alebo dokonca bez nádeje, že to urobí dobre.“

„Dobrý román hovorí pravdu o svojich hrdinoch, zlý o autorovi.“


„Dve veci medzi nebom a zemou urážajú zdravý rozum: dôstojný muž a nedôstojné žena.“

„Každý človek, ktorému záleží len na jednej veci, je nebezpečný.“

„Každý chce byť informovaný pravdivo, nestranne, vecne – a v úplnej zhode so svojimi názormi.“

„Klasik je autor, ktorého môžme chváliť bez toho, aby sme ho čítali.“


„Kedysi ľudia spievali zborovo okolo stola; dnes spieva jeden sólo, a to z toho dôvodu, že dokáže spievať lepšie. Ak bude vedecká civilizácie takto pokračovať - čo je pravdepodobné - čoskoro len jeden jediný človek sa bude smiať, a to preto, pretože to bude vedieť lepšie ako ostatní.“

„Konvertita má spočiatku pocit, že sa pozerá cez štrbinu. Keď sa však rozhľadí, vidí, že Cirkev je zvnútra omnoho rozsiahlejšia než zvonka. Je to priestor veľkých domov, univerzalita ako svet...“

„Kresťan má byť odborníkom v pravde a priebojníkom v láske. K štýlu kresťana patrí: Nepohŕdaj ani nepodliezaj! Bohu sa klaňaj, k blížnemu sa skláňaj. Ľudia nie sú unavení kresťanstvom. Nestihli ho ešte dostatočne spoznať.“

„Kresťanstvo vstúpilo do sveta, aby vyliečilo svet a aby ho liečilo len takou liečebnou metódou, akú by svet dokázal uniesť.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 90 citátov