Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 2

„Mám pokušenie povedať, že človek, ktorý nemá vyčítavé svedomie, je v nebezpečenstve, že skončí bez svedomia, ktoré by mu čosi vyčítalo.“

„Dvaja nie je dvakrát jeden, dvaja je tisíckrát jeden.“


„Celý moderný svet sa rozdelil na tých Konzervatívnych a Progresívnych. Záležitosťou Progresívnych je pokračovať v robení chýb. Záležitosťou Konzervatívnych je zabrániť tomu, aby chyby boli napravené. “

„Kedysi ľudia spievali zborovo okolo stola. Dnes spieva jeden sólo, a to z toho dôvodu, že dokáže spievať lepšie. Ak bude vedecká civilizácie takto pokračovať - čo je pravdepodobné - čoskoro len jeden jediný človek sa bude smiať, a to preto, pretože to bude vedieť lepšie ako ostatní.“

„Žena stráca dieťa tým, že ho porodí. Narodenie je rovnako slávnostné lúčenie ako smrť.“

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

„Aby si bol dosť chytrý získať toľko peňazí, musíš byť taký hlupák, aby si ich chcel.“

„Fantázia nevedie k šialenstvu. Čo vskutku vedie k šialenstvu je rozum.“


„Milovať niečo zanmená uvedomiť si, že to môžeme stratiť.“

„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“

„Život je priveľmi dôležitá vec na to, aby sa mohla brať vážne.“


„Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.“

„Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.“

„Láska podľa Biblie znamená milovať našich susedov a tiež našich nepriateľov, pravdepodobne preto, že sú to spravidla tí istí ľudia.“

„Neverím v osud, ktorý človeka ovláda, nech urobí čokoľvek. Verím však v osud, ktorý ho ovládne, keď nerobí nič.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 90 citátov