Gilbert Keith Chesterton citát #289489

Gilbert Keith Chesterton foto
Gilbert Keith Chesterton 90
anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 – 1936
„Ľudia majú radi častý smiech, ale nemajú radi ustavičný úsmev.“

Gilbert Keith Chesterton citáty strana 2

„Zločinec je tvorivý umelec, no detektív je iba kritik.“

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“


„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“

„Formálne dokonalé ospravedlnenie je opakovaná urážka.“

„Fantázia nevedie k šialenstvu. Čo vskutku vedie k šialenstvu je rozum.“

„Milovať niečo zanmená uvedomiť si, že to môžeme stratiť.“

„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“


„Aby si bol dosť chytrý získať toľko peňazí, musíš byť taký hlupák, aby si ich chcel.“

„Život je priveľmi dôležitá vec na to, aby sa mohla brať vážne.“

„Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.“

„Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.“


„Pravda nevyhnutne musí byť podozrivejšia ako výmysly.“

„Ľudia sú veľmi skeptickí – neveria ničomu s výnimkou ohovárania.“

„Priateľstvo je výber srdca.“

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 90 citátov