Gilbert Keith Chesterton citáty strana 2

„Božie záhady uspokojujú väčšmi než riešenia ľudí.“

„Dvaja nie je dvakrát jeden, dvaja je tisíckrát jeden.“


„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

„Zločinec je tvorivý umelec, no detektív je iba kritik.“

„Priateľstvo je výber srdca.“

„Úsmev otvára uzavretých.“

„Priateľov si robíme sami, nepriateľov tiež. Boh však stvoril našich susedov.“

„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“


„Kedysi ľudia spievali zborovo okolo stola. Dnes spieva jeden sólo, a to z toho dôvodu, že dokáže spievať lepšie. Ak bude vedecká civilizácie takto pokračovať - čo je pravdepodobné - čoskoro len jeden jediný človek sa bude smiať, a to preto, pretože to bude vedieť lepšie ako ostatní.“

„Heraldika pokory je nepomerne bohatšia ako heraldika pýchy. Sv. František považoval všetky veci, ktoré Boh daroval, za niečo drahocenné, jedinečné, za šľachtické erby, ktoré sa dávali len rovnocenným. Z veľkej hĺbky jeho osudovej kapitulácie toto umenie vyrástlo vyššie ako najvznešenejšie tituly feudálneho veku.“

„Neverím v osud, ktorý človeka ovláda, nech urobí čokoľvek. Verím však v osud, ktorý ho ovládne, keď nerobí nič.“

„Žena stráca dieťa tým, že ho porodí. Narodenie je rovnako slávnostné lúčenie ako smrť.“


„Aby si bol dosť chytrý získať toľko peňazí, musíš byť taký hlupák, aby si ich chcel.“

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

„Mám pokušenie povedať, že človek, ktorý nemá vyčítavé svedomie, je v nebezpečenstve, že skončí bez svedomia, ktoré by mu čosi vyčítalo.“

„Priateľka má muža rada, necháva ho však byť, akým je. Manželka svojho muža miluje a stále sa snaží z neho urobiť niekoho iného.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 90 citátov