Gilbert Keith Chesterton citáty strana 2

„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

„Priateľstvo je výber srdca.“


„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“

„Formálne dokonalé ospravedlnenie je opakovaná urážka.“

„Aby si bol dosť chytrý získať toľko peňazí, musíš byť taký hlupák, aby si ich chcel.“

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

„Fantázia nevedie k šialenstvu. Čo vskutku vedie k šialenstvu je rozum.“

„Milovať niečo zanmená uvedomiť si, že to môžeme stratiť.“


„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“

„Život je priveľmi dôležitá vec na to, aby sa mohla brať vážne.“

„Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.“


„Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.“

„Pravda nevyhnutne musí byť podozrivejšia ako výmysly.“

„Priateľov si robíme sami, nepriateľov tiež. Boh však stvoril našich susedov.“

„Celý moderný svet sa rozdelil na tých Konzervatívnych a Progresívnych. Záležitosťou Progresívnych je pokračovať v robení chýb. Záležitosťou Konzervatívnych je zabrániť tomu, aby chyby boli napravené. “

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 90 citátov