Gilbert Keith Chesterton citáty strana 2

Gilbert Keith Chesterton foto

90   18

Gilbert Keith Chesterton

Dátum narodenia: 29. máj 1874
Dátum úmrtia: 14. jún 1936
Ďalšie mená: G. K. Chesterton

Gilbert Keith Chesterton bol anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof.

Citáty

„Úsmev otvára uzavretých.“

„Formálne dokonalé ospravedlnenie je opakovaná urážka.“


„Priateľstvo je výber srdca.“

„Priateľov si robíme sami, nepriateľov tiež. Boh však stvoril našich susedov.“

„Kedysi ľudia spievali zborovo okolo stola. Dnes spieva jeden sólo, a to z toho dôvodu, že dokáže spievať lepšie. Ak bude vedecká civilizácie takto pokračovať - čo je pravdepodobné - čoskoro len jeden jediný človek sa bude smiať, a to preto, pretože to bude vedieť lepšie ako ostatní.“

„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

„Zločinec je tvorivý umelec, no detektív je iba kritik.“

„Neverím v osud, ktorý človeka ovláda, nech urobí čokoľvek. Verím však v osud, ktorý ho ovládne, keď nerobí nič.“


„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“

„Človek má právo pochybovať o sebe, ale nemá pochybovať o pravde.“

„Nazvite svoj omyl skúsenosťou - jeho váha bude o polovicu menšia.“

„Láska podľa Biblie znamená milovať našich susedov a tiež našich nepriateľov, pravdepodobne preto, že sú to spravidla tí istí ľudia.“


„Mám pokušenie povedať, že človek, ktorý nemá vyčítavé svedomie, je v nebezpečenstve, že skončí bez svedomia, ktoré by mu čosi vyčítalo.“

„Celý moderný svet sa rozdelil na tých Konzervatívnych a Progresívnych. Záležitosťou Progresívnych je pokračovať v robení chýb. Záležitosťou Konzervatívnych je zabrániť tomu, aby chyby boli napravené. “

„Dvaja nie je dvakrát jeden, dvaja je tisíckrát jeden.“

„Život je nádherný ako diamant, ale krehký ako okenná tabuľa.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 90 citátov