Gilbert Keith Chesterton citáty strana 2


„Človek je omyl prírody.“

„Zločinec je tvorivý umelec, no detektív je iba kritik.“


„Božie záhady uspokojujú väčšmi než riešenia ľudí.“

„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

„Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť.“

„Formálne dokonalé ospravedlnenie je opakovaná urážka.“

„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“

„Dva není dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna“


„Život je priveľmi dôležitá vec na to, aby sa mohla brať vážne.“

„Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.“

„Ak je ich vzájomná láska ušľachtilá a slobodná, môže nájsť hrdinské vyjadrenie v tom, že sa obaja dobrovoľne stanú otrokmi.“

„Pravda nevyhnutne musí byť podozrivejšia ako výmysly.“


„Ľudia sú veľmi skeptickí – neveria ničomu s výnimkou ohovárania.“

„Golf považujem za drahý spôsob hrania guliek.“

„Milovať niečo zanmená uvedomiť si, že to môžeme stratiť.“

„Fantázia nevedie k šialenstvu. Čo vskutku vedie k šialenstvu je rozum.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 90 citátov