George Bernard Shaw citáty

George Bernard Shaw foto

240   213

George Bernard Shaw

Dátum narodenia: 26. júl 1856
Dátum úmrtia: 2. november 1950

George Bernard Shaw [Šó], bol anglický dramatik a esejista írskeho pôvodu a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru v roku 1925. Je považovaný za zakladateľa modernej anglickej drámy.

Citáty George Bernard Shaw


„Milujúca žena je otrokyňa, ktorá dáva putá svojmu pánovi.“

„Manželstvo je spojenecká zmluva uzavretá medzi mužom, ktorý nedokáže spať pri zatvorenom okne, a ženou, ktorá nemôže spať pri otvorenom.“


„Najväčším potešením ženy je zraniť mužskú márnivosť, zatiaľ čo najväčším potešením muža je ženskú márnivosť uspokojiť.“

„Muž klame lepšie, keď hovorí, žena keď píše.“

„Muž, ktorý hovorí o svojom svedomí, sa príliš ponáša na ženu, hovoriacu o svojej skromnosti.“

„Muž, ktorý si zahráva so ženami, ma naplňuje väčšou hrôzou ako žena, ktorá vábi mužov.“

„Niektoré ženy sa zásadne neznášajú, ale ak ohovárajú tretiu, hneď sú si akési sympatické.“

„Nestálosť ženy, ktorú milujem, vyrovnáva stálosť tých, ktoré milujú mňa.“


„Nie je nič krajšieho na svete ako láska vydatej ženy. Bohužiaľ, ženatí muži ju nikdy nepoznajú.“

„Nie je pravda, že ženy nevedia zachovať tajomstvo. Robia to takisto ako muži, ale pretože je to vec ťažká, rozhodli sa tak robiť kolektívne.“

„Práca ženy v domácnosti bola vždy v celom svojom rozsahu životnou nutnosťou pre existenciu ľudskej spoločnosti. Na druhej strane sa milióny mužov zaoberali zbytočnou, ba priamo škodlivou prácou, ktorú je možno ospravedlniť azda len tým, že im umožnila, aby živili svoje užitočné a nenahraditeľné manželky.“

„Prečo sa niektoré krásne ženy nemôžu vydať? Buď príliš často hovorili nie, alebo veľmi často áno.“


„Sestra, vy sa snažíte zachovať ma pri živote ako kurióznu starožitnosť, ale ja som hotový, skončil som, chcem zomrieť – ošetrovateľke 1950. - Sexuálne povedané je žena zariadenie prírody, ktorej cieľom je zvečniť svoje najväčšie dielo. Muž je zariadením ženy, ktorého cieľom je, aby žena mohla splniť tento povel prírody čo najpríjemnejším spôsobom.“

„Aký je rozdiel medzi zvykom a roztržitosťou? Roztržitosť je, keď dá muž žene po svadobnej noci libru. Zvyk - keď ju žena príjme.“

„Bohatí muži bez zásad sú modernej spoločnosti oveľa nebezpečnejší ako chudobné ženy bez počestnosti.“

„Neurotička je žena, ktorá dáva prednosť psychiatrovmu gauču pred normálnou posteľou.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 34 citátov