George Bernard Shaw citát #33787

Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom. - George Bernard Shaw
George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 240
írsky dramatik 1856 – 1950
„Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom.“

George Bernard Shaw citáty strana 5

„Niet srdečnejšej lásky ako láska k jedlu a pitiu.“

„Najvytrvalejšia zo všetkých lások je ta nešťastná.“


„Najväčším potešením ženy je zraniť mužskú márnivosť, zatiaľ čo najväčším potešením muža je ženskú márnivosť uspokojiť.“

„Niekoľko ráz som si vymieňal názory s istým idiotom a zdá sa mi, že som ohlúpol.“

„Peniaze sú určite najdôležitejšou vecou na svete.“

„Minulá práca nám môže pomôcť, ale musíme žiť z práce prítomnej.“

„Peniaze naozaj nerobia človeka šťastným. Tým sa však myslia peniaze tých druhých.“

„Peklo je dláždené dobrými úmyslami, a nie zlými. Všetci ľudia to myslia dobre.“


„Manželstvo je spojenecká zmluva uzavretá medzi mužom, ktorý nedokáže spať pri zatvorenom okne, a ženou, ktorá nemôže spať pri otvorenom.“

„Pomer, ktorý sa vytvorí šťastným manželstvom, je taký intímni a tak preniká celým životom oboch strán, že nikto nemá vo svojom živote súčasne miesta pre viac ako jeden taký pomer.“

„Práca ženy v domácnosti bola vždy v celom svojom rozsahu životnou nutnosťou pre existenciu ľudskej spoločnosti. Na druhej strane sa milióny mužov zaoberali zbytočnou, ba priamo škodlivou prácou, ktorú je možno ospravedlniť azda len tým, že im umožnila, aby živili svoje užitočné a nenahraditeľné manželky.“

„Román: klamná história o dvoch ľuďoch, ktorí nikdy nežili a ktorí by boli konali celkom inač, keby boli naozaj žili.“


„Rozumný človek sa prispôsobí svetu, nerozumný sa vytrvalo snaží prispôsobiť svet sebe. Preto celý pokrok závisí od nerozumných.“

„Prečo sa niektoré krásne ženy nemôžu vydať? Buď príliš často hovorili nie, alebo veľmi často áno.“

„Ľudia, ktorí nemajú čo povedať, nikdy nejdú pre slovo ďaleko.“

„Je nebezpečné byť úprimný, ak nie ste zároveň tiež hlúpy.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 240 citátov