George Bernard Shaw citát #33787

Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom. - George Bernard Shaw
George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 240
írsky dramatik 1856 – 1950
„Šťastná rodina, nie je ničím iným, než predčasným nebom.“

George Bernard Shaw citáty strana 3

„Ľudia, zľutujte sa konečne nad sebou.“

„Lenivosť splodila viac filozofov ako múdrosť.“


„Chudoba je rovnako verejným zlom ako súkromným nešťastím. Trpieť je zločinom na národe.“

„Niet srdečnejšej lásky ako láska k jedlu a pitiu.“

„Ľudia sú múdri nie v pomere k svojej skúsenosti, ale v pomere k svojej spôsobilosti pre skúsenosť.“

„Ľudia sa nikdy zo skúseností nepoučia.“

„Lekárovi, ktorý ochorie, by mali zobrať diplom.“

„Muž, ktorý neprekročil štyridsiatku, nie je na nič.“


„Muž, ktorý hovorí o svojom svedomí, sa príliš ponáša na ženu, hovoriacu o svojej skromnosti.“

„Milujúca žena je otrokyňa, ktorá dáva putá svojmu pánovi.“

„Muž, ktorý si zahráva so ženami, ma naplňuje väčšou hrôzou ako žena, ktorá vábi mužov.“

„Muži všetkých vekov hovoria nezmysly, priodievajúc nezmyselné formulácie rúškom múdrosti.“


„Myšlienka dneška: "Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem."“

„Na svete je mnoho zločinov, ale najnepochopiteľnejší z nich je bigamie.“

„Muž klame lepšie, keď hovorí, žena keď píše.“

„Musíme prosiť o lásku; je ako duch, nemôže hovoriť, pokiaľ sa k nej neozveme.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 240 citátov