George Bernard Shaw citáty strana 5

„Milenec je človek, ktorý nám pomáha v ťažkostiach, do ktorých by sme sa neboli dostali, keby sme nemali milenca.“

„Nedostatok peňazí je koreň všetkého zla.“


„Prvá láska je trochu bláznovstva a veľa zvedavosti.“

„Múdry muž si nikdy nezúfa, lebo keď sa končí nádej, začína sa rezignácia.“

„Mravné správanie je úcta, ktorú sú ľudia z nejakého tajomného dôvodu povinné sami sebe.“

„Manželstvo je tri týždne zbožňovania, tri roky hádok a tridsať rokov tolerancie.“

„Rozumný človek sa prispôsobí svetu, nerozumný sa vytrvalo snaží prispôsobiť svet sebe. Preto celý pokrok závisí od nerozumných.“

„Román: klamná história o dvoch ľuďoch, ktorí nikdy nežili a ktorí by boli konali celkom inač, keby boli naozaj žili.“


„Naučil som sa neočakávať príliš od života. V tom je tajomstvo každého ozajstného pokoja.“

„Práca ženy v domácnosti bola vždy v celom svojom rozsahu životnou nutnosťou pre existenciu ľudskej spoločnosti. Na druhej strane sa milióny mužov zaoberali zbytočnou, ba priamo škodlivou prácou, ktorú je možno ospravedlniť azda len tým, že im umožnila, aby živili svoje užitočné a nenahraditeľné manželky.“

„Prečo sa niektoré krásne ženy nemôžu vydať? Buď príliš často hovorili nie, alebo veľmi často áno.“

„Predpokladom úspechu v spoločnosti je schopnosť nechať sa otravovať.“


„Predtým, ako človek môže zaspať na vavrínoch, najskôr ich musí získať.“

„Prestať fajčiť nie je nijaké umenie. Ja som to dokázal už veľakrát.“

„Pomer, ktorý sa vytvorí šťastným manželstvom, je taký intímni a tak preniká celým životom oboch strán, že nikto nemá vo svojom živote súčasne miesta pre viac ako jeden taký pomer.“

„Najvytrvalejšia zo všetkých lások je ta nešťastná.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 240 citátov