George Bernard Shaw citáty strana 5

„Komédia, ktorá sa končí svadbou, je začiatkom ďalšej tragédie.“

„Vzdelaný človek je protivnejší, ako nevzdelaný.“


„Mravné správanie je úcta, ktorú sú ľudia z nejakého tajomného dôvodu povinné sami sebe.“

„Naučil som sa neočakávať príliš od života. V tom je tajomstvo každého ozajstného pokoja.“

„Ľudia, ktorí to vo svete niekam dotiahnu, sú tí, ktorí hľadajú okolnosti, ktoré potrebujú a keď ich nenájdu, tak si ich vytvoria.“

„Román: klamná história o dvoch ľuďoch, ktorí nikdy nežili a ktorí by boli konali celkom inač, keby boli naozaj žili.“

„Práca ženy v domácnosti bola vždy v celom svojom rozsahu životnou nutnosťou pre existenciu ľudskej spoločnosti. Na druhej strane sa milióny mužov zaoberali zbytočnou, ba priamo škodlivou prácou, ktorú je možno ospravedlniť azda len tým, že im umožnila, aby živili svoje užitočné a nenahraditeľné manželky.“

„Najvytrvalejšia zo všetkých lások je ta nešťastná.“


„Pomer, ktorý sa vytvorí šťastným manželstvom, je taký intímni a tak preniká celým životom oboch strán, že nikto nemá vo svojom živote súčasne miesta pre viac ako jeden taký pomer.“

„Peniaze sú určite najdôležitejšou vecou na svete.“

„Rozumný človek sa prispôsobí svetu, nerozumný sa vytrvalo snaží prispôsobiť svet sebe. Preto celý pokrok závisí od nerozumných.“

„Prečo sa niektoré krásne ženy nemôžu vydať? Buď príliš často hovorili nie, alebo veľmi často áno.“


„Predpokladom úspechu v spoločnosti je schopnosť nechať sa otravovať.“

„Predtým, ako človek môže zaspať na vavrínoch, najskôr ich musí získať.“

„Najväčším potešením ženy je zraniť mužskú márnivosť, zatiaľ čo najväčším potešením muža je ženskú márnivosť uspokojiť.“

„Niekoľko ráz som si vymieňal názory s istým idiotom a zdá sa mi, že som ohlúpol.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 240 citátov