George Bernard Shaw citáty strana 3

„Lekárovi, ktorý ochorie, by mali zobrať diplom.“

„Prvá láska je trochu bláznovstva a veľa zvedavosti.“


„Neurotička je žena, ktorá dáva prednosť psychiatrovmu gauču pred normálnou posteľou.“

„Ľudia sa nikdy zo skúseností nepoučia.“

„Milujúca žena je otrokyňa, ktorá dáva putá svojmu pánovi.“

„Nedostatok peňazí je koreň všetkého zla.“

„Muž, ktorý hovorí o svojom svedomí, sa príliš ponáša na ženu, hovoriacu o svojej skromnosti.“

„Muž klame lepšie, keď hovorí, žena keď píše.“


„Milenec je človek, ktorý nám pomáha v ťažkostiach, do ktorých by sme sa neboli dostali, keby sme nemali milenca.“

„Musíme prosiť o lásku; je ako duch, nemôže hovoriť, pokiaľ sa k nej neozveme.“

„Muž, ktorý neprekročil štyridsiatku, nie je na nič.“

„Muž, ktorý si zahráva so ženami, ma naplňuje väčšou hrôzou ako žena, ktorá vábi mužov.“


„Muži všetkých vekov hovoria nezmysly, priodievajúc nezmyselné formulácie rúškom múdrosti.“

„Myšlienka dneška: "Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem."“

„Múdry muž si nikdy nezúfa, lebo keď sa končí nádej, začína sa rezignácia.“

„Manželstvo je tri týždne zbožňovania, tri roky hádok a tridsať rokov tolerancie.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 240 citátov