George Bernard Shaw citáty strana 3

„Ľudskí tvorovia sú jediné živočíchy, ktorých sa na smrť a panicky bojím.“

„Ľudia, zľutujte sa konečne nad sebou.“


„Lenivosť splodila viac filozofov ako múdrosť.“

„Chudoba je rovnako verejným zlom ako súkromným nešťastím. Trpieť je zločinom na národe.“

„Niet srdečnejšej lásky ako láska k jedlu a pitiu.“

„Ľudia sú múdri nie v pomere k svojej skúsenosti, ale v pomere k svojej spôsobilosti pre skúsenosť.“

„Ľudia sa nikdy zo skúseností nepoučia.“

„Lekárovi, ktorý ochorie, by mali zobrať diplom.“


„Muž, ktorý si zahráva so ženami, ma naplňuje väčšou hrôzou ako žena, ktorá vábi mužov.“

„Muž, ktorý neprekročil štyridsiatku, nie je na nič.“

„Muži všetkých vekov hovoria nezmysly, priodievajúc nezmyselné formulácie rúškom múdrosti.“

„Myšlienka dneška: "Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem."“


„Na svete je mnoho zločinov, ale najnepochopiteľnejší z nich je bigamie.“

„Nadobúdame múdrosti nie tým, že spomínam na minulosť, ale tým, že sa cítime zodpovední za budúcnosť.“

„Milujúca žena je otrokyňa, ktorá dáva putá svojmu pánovi.“

„Muž, ktorý hovorí o svojom svedomí, sa príliš ponáša na ženu, hovoriacu o svojej skromnosti.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 240 citátov