George Bernard Shaw citáty strana 3

„Chudoba je rovnako verejným zlom ako súkromným nešťastím. Trpieť je zločinom na národe.“

„Niet srdečnejšej lásky ako láska k jedlu a pitiu.“


„Ľudia sa nikdy zo skúseností nepoučia.“

„Ľudia sa obyčajne nemodlia, iba žobrú.“

„Lekárovi, ktorý ochorie, by mali zobrať diplom.“

„Muž klame lepšie, keď hovorí, žena keď píše.“

„Milujúca žena je otrokyňa, ktorá dáva putá svojmu pánovi.“

„Musíme prosiť o lásku; je ako duch, nemôže hovoriť, pokiaľ sa k nej neozveme.“


„Múdry muž si nikdy nezúfa, lebo keď sa končí nádej, začína sa rezignácia.“

„Muž, ktorý hovorí o svojom svedomí, sa príliš ponáša na ženu, hovoriacu o svojej skromnosti.“

„Muž, ktorý neprekročil štyridsiatku, nie je na nič.“

„Muž, ktorý si zahráva so ženami, ma naplňuje väčšou hrôzou ako žena, ktorá vábi mužov.“


„Muži všetkých vekov hovoria nezmysly, priodievajúc nezmyselné formulácie rúškom múdrosti.“

„Myšlienka dneška: "Zvieratá sú moji priatelia a ja svojich priateľov nejem."“

„Milenec je človek, ktorý nám pomáha v ťažkostiach, do ktorých by sme sa neboli dostali, keby sme nemali milenca.“

„Nedostatok peňazí je koreň všetkého zla.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 240 citátov