František z Assisi citáty

 František z Assisi foto

20   11

František z Assisi

Dátum narodenia: 26. september 1182
Dátum úmrtia: 3. október 1226
Ďalšie mená: Sv. František z Assisi

Svätý František z Assisi alebo František Assiský , pôvodným menom Giovanni Battista Bernardone, bol zakladateľ františkánskeho rádu. Je patrónom zvierat, obchodníkov, Talianska a životného prostredia.


„Počujte, bratia moji, ak je Panna Mária taká uctievaná, čo je správne, lebo nosila Ježiša vo svojom najsvätejšom lone, ak je uctievaný hrob, v ktorom Pán krátko spočíval, aký svätý, spravodlivý a hodný musí byť ten, kto ho berie do svojich rúk, prijíma ho do srdca a do úst a podáva ho iným, aby ho prijali?!“

„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“


„Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám a ešte mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.“

„Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach.“

„Človek je verným obrazom Boha, v ktorom chce Boh byť uctievaný kvôli samému sebe.“

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

„Lepšie je múdro mlčať, ako dokazovať pravdu bez lásky.“

„Kto prestal milovať, nemá už síl niesť ďalej bremeno.“


„Jedna kvapka čistej lásky je ušľachtilejšia ako more vedomostí.“

„Je čudná vec slúžiť Bohu a mať smutnú a zádumčivú tvár.“

„Štipka zbožnosti je hodna viac ako metrák učenosti, kvapka pravej lásky viac ako celé more vedomostí.“

„Srdce jediného človeka je také veselé, že môže obsiahnuť bolesť všetkých ľudí.“


„Pamätaj si, že keď opustíš tento svet, nemôžeš si vziať so sebou nič, čo si získal, iba to, čo si dal: plné srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou.“

„Môj Boh a moje všetko.“

„Boh je radosť. Preto si postavil slnko pred svoj dom.“

„Láska nie je milovaná.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 20 citátov