F. Scott Fitzgerald citáty

F. Scott Fitzgerald foto

14   3

F. Scott Fitzgerald

Dátum narodenia: 24. september 1896
Dátum úmrtia: 21. december 1940
Ďalšie mená: Francis Scott Key Fitzgerald

Francis Scott Key Fitzgerald bol americký spisovateľ a scenárista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov stratenej generácie. Písal tiež vzorové diela v štýle džezového veku - Jazz age.

Citáty F. Scott Fitzgerald

„Žiadna veľká idea sa ešte nezrodila na konferencii, ale mnoho hlúpych myšlienok už tam umrelo.“

„Naučme sa ukázať človeku priateľstvo, kým je živý, a nie až keď umrie.“


„Na konferencii sa ešte nikdy nezrodila žiadna veľká myšlienka, ale veľa hlúpych myšlienok tam zahynulo.“

„Tridsiatka - prísľub desaťročia osamelosti, rednúceho zoznamu slobodných mužov na zoznámenie, rednúca aktovka nadšenia, rednúce vlasy.“

„Skúškou prvotriednej inteligencie je schopnosť udržať si v mysli súčasne dva protikladné názory a ešte stále si udržať funkčnú schopnosť.“

„Priateľov chceme mať, keď sme po tridsiatke. Po štyridsiatke vieme, že nás nezachránia o nič viac ako láska.“

„Povedala mi s pýchou, že od tej doby, čo sa vzali, jej manžel ju stodvadsaťsedemkrát fotografoval.“

„Každý podozrieva sám seba aspoň z jednej základnej cnosti, a má ju túto: som jedným z mála počestných ľudí, aké som kedy poznal.“


„Bol mužom svojej ženy, nepatril sebe.“

„Ak si dosť silný, neexistujú žiadne precedensy.“

„Naučme sa preukázať človeku priateľstvo, pokiaľ je živý, a nie až keď zomrie.“

„V živote Američanov nie je žiadne druhé dejstvo.“


„Životaschopnosť sa prejaví nielen v schopnosti vytrvať, ale v schopnosti znova začať.“

„Vždy, keď dostaneš chuť niekoho kritizovať, spomeň si, že všetci ľudia na tomto svete nemali také výhody ako ty.“