Epikúros ze Samu citáty

 Epikúros ze Samu foto

43   35

Epikúros ze Samu

Dátum narodenia: 341 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 269 pr. n. l.
Ďalšie mená: Epikúros

Epikouros zo Samu/z Atén bol grécky filozof obdobia helenizmu, materialista, zakladateľ epikureizmu. Nadviazal na Demokritov atomizmus, pričom zmiernil jeho prísny determinizmus a zdôvodnil slobodu vôle tým, že doň zaviedol moment náhody: Epikuros dáva atómom v ich pohybe možnosť odchýlky. Dianie vo svete potom už nie je jednoznačne určené predchádzajúcimi príčinami. Objavujú sa náhody a môže vzniknúť niečo nové, neočakávané.

Citáty Epikúros ze Samu

„Ženy! Ženy! Kto ich pochopí? Ich úsmevy odporujú ich pohľadom, ich slová sľubujú i vábia a zvuk ich hlasu odradzuje. Niekedy v sekunde vystihnú a uhádnu našu najtajnejšiu myšlienku a hneď zasa nechápu tie najjasnejšie narážky.“

„Bez dôvery niet priateľstva.“


„Nie je dôležité, ako dlho žijeme, ale ako šťastne žijeme.“

„Najobávanejšie zlo, smrť, sa nás ani v najmenšom nedotýka, pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je, keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.“

„Buď Boh chce odstrániť zlo, no nemôže to urobiť, alebo to môže urobiť, ale nechce.“

„Nemožno žiť šťastne bez toho, aby sme boli múdri, čestní a spravodliví, ani nemôžeme byť múdri, čestní a spravodliví bez toho, aby sme boli šťastní.“

„"Chce Boh zastaviť diabla ale nie je schopný? Potom nie je všemohúci.Je schopný ale nechce?Potom je zlomyseľný.Chce a je toho schopný?Tak odkiaľ sa tu teda diabol berie?Nechce a ani nie je schopný?Tak prečo ho nazývať bohom?" “

„Uctievaním múdreho človeka je veľkým ziskom pre tých, ktorí ho uctievajú.“


„Je lepšie žiť s veselou mysľou v hlave ako na zlatom tróne pri bohato prestretom stole a prichádzať o svoj pokoj.“

„Ak budeš žiť podľa prírody, nebudeš nikdy chudobný. Ak však chceš žiť podľa svojich predstáv, nebudeš nikdy bohatý.“

„Spravodlivý človek je najpokojnejší, nespravodlivý však je plný najväčšieho nepokoja.“

„Dokonalosť nie je v robení mimoriadnych vecí, ale v tom, že sa veci jednoduché robia mimoriadne dobre.“


„Je lepšie byť nešťastným v rozumnej činnosti, ako byť šťastným v nerozumnej.“

„Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom.“

„Múdry človek verí, že je výhodnejšie rozumne myslieť a nemať šťastie ako nerozumne myslieť a mať šťastie.“

„Ak chcete niektoho spraviť šťastným, nepridávajte mu bohatstvo, ale uberte mu z túžob.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 43 citátov