Epikúros ze Samu citáty

 Epikúros ze Samu foto

43   37

Epikúros ze Samu

Dátum narodenia: 341 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 269 pr. n. l.
Ďalšie mená: Epikúros

Epikouros zo Samu/z Atén bol grécky filozof obdobia helenizmu, materialista, zakladateľ epikureizmu. Nadviazal na Demokritov atomizmus, pričom zmiernil jeho prísny determinizmus a zdôvodnil slobodu vôle tým, že doň zaviedol moment náhody: Epikuros dáva atómom v ich pohybe možnosť odchýlky. Dianie vo svete potom už nie je jednoznačne určené predchádzajúcimi príčinami. Objavujú sa náhody a môže vzniknúť niečo nové, neočakávané.

Citáty Epikúros ze Samu

„Zo všetkých ciest, ktoré vedú k dosiahnutiu šťastia v živote žiadna nie je taká účinná a sladká ako priateľstvo.“

„Ženy! Ženy! Kto ich pochopí? Ich úsmevy odporujú ich pohľadom, ich slová sľubujú i vábia a zvuk ich hlasu odradzuje. Niekedy v sekunde vystihnú a uhádnu našu najtajnejšiu myšlienku a hneď zasa nechápu tie najjasnejšie narážky.“


„Bez dôvery niet priateľstva.“

„Nie je dôležité, ako dlho žijeme, ale ako šťastne žijeme.“

„Uctievaním múdreho človeka je veľkým ziskom pre tých, ktorí ho uctievajú.“

„"Chce Boh zastaviť diabla ale nie je schopný? Potom nie je všemohúci.Je schopný ale nechce?Potom je zlomyseľný.Chce a je toho schopný?Tak odkiaľ sa tu teda diabol berie?Nechce a ani nie je schopný?Tak prečo ho nazývať bohom?" “

„Najobávanejšie zlo, smrť, sa nás ani v najmenšom nedotýka, pretože keď my žijeme, smrť tu ešte nie je, keď však smrť príde, potom tu zas nebudeme my.“

„Dokonalosť nie je v robení mimoriadnych vecí, ale v tom, že sa veci jednoduché robia mimoriadne dobre.“


„Spravodlivý človek je najpokojnejší, nespravodlivý však je plný najväčšieho nepokoja.“

„Je lepšie byť nešťastným v rozumnej činnosti, ako byť šťastným v nerozumnej.“

„Človek človeku je najnavštevovanejším divadlom.“

„Je lepšie žiť s veselou mysľou v hlave ako na zlatom tróne pri bohato prestretom stole a prichádzať o svoj pokoj.“


„Človek je vážený a nevážený nielen podľa toho, čo robí, ale aj podľa toho, čo chce.“

„Dobro robiť je nielen krajšie, ale aj slastnejšie ako dobro prežívať.“

„Buď Boh chce odstrániť zlo, no nemôže to urobiť, alebo to môže urobiť, ale nechce.“

„Ak budeš žiť podľa prírody, nebudeš nikdy chudobný. Ak však chceš žiť podľa svojich predstáv, nebudeš nikdy bohatý.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 43 citátov