Epiktétos citát #272139

 Epiktétos foto
Epiktétos 58
filozof starovekého Grécka 50
„Nemysli si, že ti zlí ľudia môžu škodiť. Môže snáď niekto uškodiť tvojej duši? Prečo sa teda zarmucuješ?“

Epiktétos citáty

 Epiktétos foto

58   14

Epiktétos

Dátum narodenia: 50 n. l.
Ďalšie mená: Epiktétos z Hierápole

Epiktétos alebo Epiktetos bol grécky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu.

V Epiktetovom učení vystupujú do popredia kynické prvky. Človek sa má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí, ktoré nie sú v jeho moci. Pochopenie pravej hodnoty vecí vedie k poznaniu, že vo svete sa odohráva vôľa božia a že sa teda nič lepšieho nemôže diať. Nespokojnosť s osudom je vzbura proti božej prozreteľnosti.


„Nemysli si, že ti zlí ľudia môžu škodiť. Môže snáď niekto uškodiť tvojej duši? Prečo sa teda zarmucuješ?“

„Sloboda sa nezískava splnením túžby, ale odstránením túžby.“


„Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

„Ak vesmír neriadi nik, ako je potom možné, že mesto alebo dom nemožno nechať ani na krátku chvíľku bez správcu?“

„Nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel, ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť.“

„Človek nesmie priviazať loď o jedinú kotvu a život o jednu nádej.“

„Ak chceš dokázať nejakú pravdu, nerozčuľuj sa a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.“

„Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba.“


„Ak chceš byť dobrý, najprv sa domnievaj,že si zlý.“

„Pomocou rozumu môže človek prekonávať všetky nepríjemnosti. S neprekonateľnými nepríjemnosťami sa rozumný človek vo svojom živote nikdy nestretne.“

„Čím sa pomstíš nepriateľovi? Ak mu budeš činiť čo najviac dobra.“

„Nezaťažujte lásku ešte i sľubmi vernosti! Je toho až príliš, ak je zaťažená už len sľubmi trvania.“


„Zvyk má mocný účinok.“

„Boh je dobro. Dobro je prospešné. Je teda prirodzené, že kde je podstata Boha, tam je podstata dobra. “

„Šťastie dáva bohatstvo iba dočasne, ako by ho človeku iba vypožičal, ale aby sme boli skutočne šťastní, to závisí len od našej vlastnej vôle.“

„Iba vzdelaní ľudia sú slobodní.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 58 citátov