Epiktétos citát #272139

 Epiktétos foto
Epiktétos 58
filozof starovekého Grécka 50
„Nemysli si, že ti zlí ľudia môžu škodiť. Môže snáď niekto uškodiť tvojej duši? Prečo sa teda zarmucuješ?“

Epiktétos citáty

 Epiktétos foto

58   16

Epiktétos

Dátum narodenia: 50 n. l.
Ďalšie mená: Epiktétos z Hierápole

Epiktétos alebo Epiktetos bol grécky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu.

V Epiktetovom učení vystupujú do popredia kynické prvky. Človek sa má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí, ktoré nie sú v jeho moci. Pochopenie pravej hodnoty vecí vedie k poznaniu, že vo svete sa odohráva vôľa božia a že sa teda nič lepšieho nemôže diať. Nespokojnosť s osudom je vzbura proti božej prozreteľnosti.

Citáty Epiktétos

„Nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel, ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť.“

„Ak chceš dokázať nejakú pravdu, nerozčuľuj sa a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.“


„Nemysli si, že ti zlí ľudia môžu škodiť. Môže snáď niekto uškodiť tvojej duši? Prečo sa teda zarmucuješ?“

„Sloboda sa nezískava splnením túžby, ale odstránením túžby.“

„Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

„Ak vesmír neriadi nik, ako je potom možné, že mesto alebo dom nemožno nechať ani na krátku chvíľku bez správcu?“

„Človek nesmie priviazať loď o jedinú kotvu a život o jednu nádej.“

„Rozumný človek žije vždy, ako chce, pretože si želá len to, čo môže dostať.“


„Pochop dobre a ustavične maj na pamäti, že človek vždy koná tak, ako sa mu vidí, že je preňho najlepšie.“

„Ak počuješ, že niekto o tebe rozpráva zle, namiesto toho, aby si sa bránil, povedz: "Zrejme ma nepozná dobre, pretože mám toľko iných chýb, ktoré by bol mohol spomenúť."“

„Slobodu nemožno dosiahnuť uspokojovaním jalových želaní, ale naopak, oslobodením sa od takýchto želaní.“

„Smrť nie je nič strašného, len strašná predstava smrti ju robí takou hroznou.“


„Spokojnosť nezáleží na veľkom bohatstve, ale na neveľkých potrebách.“

„Sú ľudia, ktorí len čo počuli múdre ponaučenia, už sami začínajú poučovať druhých.“

„Slobodný človek vládne len tým, čím možno vládnuť bez prekážky.“

„Nežiadaj, aby veci prichádzali, ako si želáš. Prijímaj ich tak, ako prichádzajú a budeš šťastný.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 58 citátov