Epiktétos citáty

 Epiktétos foto

58   32

Epiktétos

Dátum narodenia: 50 n. l.
Ďalšie mená: Epiktétos z Hierápole

Epiktétos alebo Epiktetos bol grécky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu.

V Epiktetovom učení vystupujú do popredia kynické prvky. Človek sa má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí, ktoré nie sú v jeho moci. Pochopenie pravej hodnoty vecí vedie k poznaniu, že vo svete sa odohráva vôľa božia a že sa teda nič lepšieho nemôže diať. Nespokojnosť s osudom je vzbura proti božej prozreteľnosti.

Citáty Epiktétos

„Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

„Nič veľké sa nestvorilo zrazu, podobne ako strapec hrozna či figa. Ak mi povieš, že túžiš po fige, odpoviem ti, že to chce čas. Nechaj kvitnúť, potom pozberaj plody a daj im čas dozrieť.“


„Šťastnými alebo nešťastnými nás nerobia samotné veci, ale len naše predstavy o nich.“

„Nežiadaj, aby veci prichádzali, ako si želáš. Prijímaj ich tak, ako prichádzajú a budeš šťastný.“

„Boh je dobro. Dobro je prospešné. Je teda prirodzené, že kde je podstata Boha, tam je podstata dobra. “

„Aj keď si nemôžeme vybrať čo sa nám stane, môžeme si vybrať, ako na to zareagujeme.“

„Boh ťa nielen stvoril, ale ťa aj zveril do ochrany tebe samému. Maj to na pamäti a nezneuctievaj to, čo ti bolo zverené.“

„Ako sa pomstiť nepriateľovi? Usilovať sa prejaviť mu čo najviac dobra.“


„Pochop dobre a ustavične maj na pamäti, že človek vždy koná tak, ako sa mu vidí, že je preňho najlepšie.“

„Rozumný človek žije vždy, ako chce, pretože si želá len to, čo môže dostať.“

„Ak počuješ, že niekto o tebe rozpráva zle, namiesto toho, aby si sa bránil, povedz: "Zrejme ma nepozná dobre, pretože mám toľko iných chýb, ktoré by bol mohol spomenúť."“

„Upravený vzhľad svedčí o akejsi predstave krásna a o sklone k slušnosti.“


„Nezaťažujte lásku ešte i sľubmi vernosti! Je toho až príliš, ak je zaťažená už len sľubmi trvania.“

„Nie nad tým človekom treba plakať, ktorý sa narodil alebo zomrel, ale nad tým, ktorý zaživa stratil svoju ľudskosť.“

„Ak chceš dokázať nejakú pravdu, nerozčuľuj sa a nevyslovuj ani jediné zlé či urážlivé slovo.“

„Nemysli si, že ti zlí ľudia môžu škodiť. Môže snáď niekto uškodiť tvojej duši? Prečo sa teda zarmucuješ?“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 58 citátov