Emile Zola citáty

Emile Zola foto

15   3

Emile Zola

Dátum narodenia: 2. apríl 1840
Dátum úmrtia: 29. september 1902

Émile Zola bol francúzsky spisovateľ, najvýznamnejší predstaviteľ naturalizmu. Zohral veľkú úlohu v Dreyfusovej afére.

Citáty Emile Zola


„Utrpenie je najlepší liek na prebudenie duše.“

„V umelcovi sú dvaja ľudia, básnik a robotník. Básnikom sa človek rodí, robotníkom sa len potom stáva.“


„Vedieť, kam chceme ísť, to je veľmi dobré; ale treba ešte ukázať aj to, že tam ideme.“

„Akí sú to podliaci, tí počestní ľudia.“

„Čo je láska? - Prostunká rozprávka mnohorako rozprávaná.“

„Keď človek nehreší, je to často preto, že nebolo príležitosti.“

„Láska je prostučká rozprávka mnohokrát vypravované.“

„Ľudia majú vytvárať ľudí tým, že s nimi zaobchádzajú ako s ľuďmi.“


„Problém zvierat je nerozlučne spojený s problematikou ľudí, a to v tom smere, že každé vylepšenie nášho vzťahu k zvieratám znamená zlepšenie na našej ceste k ľudskému šťastiu.“

„Niet väčšej moci nad lásku. E. Zola ...“

„Nevedomosť, blud a nízka povera robia človeka celkom bezmocným.“

„Peniaze sú hnojom podnecujúcim rast nasledujúcej generácie.“


„Najväčšiu odvahu vie mladým ľuďom dodať len láska.“

„Naozajstný umelec nemaľuje to, čo vidí, ale to, čo vie.“

„Pravde nič neodolá, pravda je jediná večná veľká víťazka.“