Edmund Burke citáty

Edmund Burke foto

27   5

Edmund Burke

Dátum narodenia: 12. január 1729
Dátum úmrtia: 9. júl 1797

Edmund Burke bol írsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervativizmu, nazývaný aj otec konzervativizmu.

Citáty Edmund Burke

„Nato, aby zlo triumfovalo, je potrebné len to, aby dobrý človek neurobil nič.“

„Pokrytectvo si môže dovoliť dávať veľkolepé sľuby + keďže nikdy nehodlá prekročiť hranice, nič ho to nestojí.“


„Demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov.“

„Úlohou štátu je oprašovať a opravovať odveký poriadok.“

„Pretože dotieravé cvrlikanie pol tucta lúčnych kobyliek pod papradím znie celým poľom, nepredstavujte si, že tí, ktorí robia hluk, sú jedinými obyvateľmi poľa.“

„Úspech je jediné neomylné kritérium múdrosti pre nevzdelané hlavy.“

„Podstata konzervativizmu spočíva v zachovávaní mravných tradícií ľudstva.“

„Cieľom zmien je ešte lepšie uchovať pôvodný poriadok.“


„Ak má vyhrať zlo, potrebuje už len jedno - aby slušní ľudia nerobili nič.“

„Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.“

„Zlo potrebuje k svojmu víťazstvu jedinú vec. Aby dobrí ľudia nerobili nič.“

„Túžba po sláve; inštinktívna túžba všetkých významných osobností.“


„Vytvoriť vládu si nevyžaduje veľkú múdrosť. Treba len ustanoviť sídlo moci, naučiť ľudí poslušnosti a práca je hotová. Poskytnúť ľuďom slobodu je ešte ľahšie. Nikoho netreba usmerňovať, stačí popustiť uzdu. Avšak vytvoriť slobodný režim, konzistentne zladiť navzájom protichodné prvky slobody a obmedzenia, to si vyžaduje veľa hlbokého premýšľania.“

„Všetka vláda, vlastne všetok ľudský prospech a pôžitok, každá cnosť a každý rozvážny skutok sa zakladá na kompromise a vzájomných ústupkoch.“

„Jediná sloboda, o ktorú mi ide, je spojená s poriadkom, nie však len sloboda existujúca s poriadkom a cnosťou, ale sloboda, ktorá nemôže existovať bez nej.“

„Žiadna vášeň nepripraví myseľ tak účinne o všetku jej schopnosť konať a uvažovať ako strach.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 27 citátov