Dante Alighieri citát #33109

Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia. - Dante Alighieri
Dante Alighieri foto
Dante Alighieri 12
taliansky básnik 1265 – 1321
„Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.“

Dante Alighieri citáty

Dante Alighieri foto

12   364

Dante Alighieri

Dátum narodenia: 14. máj 1265
Dátum úmrtia: 13. november 1321

Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľov renesančného humanizmu, biely guelf. Ale prispel aj k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a k vývoju politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia, kde zobrazuje stav duše po smrti v troch zásvetných ríšach: v pekle, očistci a v raji. Pre dejiny politickej filozofie má veľký význam latinsky spis De monarchia. V Danteho názoroch badať príklon k averroizmu a k svetelnej metafyzike novoplatonizmu.

Citáty Dante Alighieri

„Žiadna bolesť sa neznáša horšie než spomienky na šťastie v dobe nešťastia.“

„Málo miluje, kto ešte slovami vie povedať, ako veľmi miluje.“


„Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní.“

„Je ťažko vpísať do srdca meno, ktoré nechce ťa milovať.“

„Bez lásky je pusto aj v nebesiach.“

„Nádej, hoc malá, zelená sa...“

„Jeden čaká, že sa doba zmení. Iný pevne ju chytí a hneď jedná!“

„Filozofia je láskyplné zaobchádzanie s múdrosťou.“


„Vieme, ako krátko horí v žene plameň, keď ho oko a ruka opäť nerozfúka.“

„Smiech je rozjasňujúci paprsok, záblesk navonok, keď to vnútri žiari.“

„Niet väčšej bolesti, ako spomínať v nešťastí na čas šťastia.“

„Nič na svete sa nevyrovná pocitu istoty z milovanej ženy a jej oddania.“