Carlo Carretto citáty

Carlo Carretto foto

50   39

Carlo Carretto

Dátum narodenia: 2. apríl 1910
Dátum úmrtia: 4. október 1988

Carlo Carretto kresťanský spisovateľ.

Citáty Carlo Carretto

„Keby Boh nejestvoval, museli by sme si ho vymyslieť, pretože bez neho a toho, čo predstavuje, nedokážeme žiť a už pri prvých nárekoch či prvých krokoch máme problémy. Bez viery v Boha by to bolo ako bývať v dome bez strechy alebo čítať bez svetla.“

„Boh nehľadí príliš na detaily. Pre neho je dôležité, aby zachránil svoje dieťa, a dosiahne to tým, že si poslúži utrpením. Niekedy si poslúži ešte tvrdšími vecami. Je strašná Božia láska, keď sa postaví na cestu našej spásy. Trhá nás, drví, len aby sme sa nezatratili.“


„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“

„Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.“

„Žite lásku, hľadajte lásku. Tá vám dá zakaždým odpoveď na to, čo máte robiť.“

„Boh sa neobáva toho, že ťa vidí plakať, lebo pozná hodnotu sĺz.“

„Boh robí plán a ja cítim, že tento plán je načrtnutý presne podľa línií, ktoré už boli vo mne.“

„Tak ako je vták stvorený na lietanie a ryba na plávanie, tak aj človek je stvorený na prácu.“


„Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.“

„Umieraním pochopíš tajomstvo. Ale pochopíš ho len vtedy, ak budeš umierať z lásky.“

„Svet si zaslúžil svoju existenciu už len preto, že po ňom mohol chodiť Ježiš. Zem si zaslúžila byť stvorená len preto, že Ježiš mal možnosť žiť a správať sa tak, ako žil a správal sa.“

„Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.“


„Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.“

„Život zacielený len na radosti nie je životom, ale nevestincom.“

„Sloboda je na vás to božské, záruka vašej cnosti, sila vašej lásky. Mohli by ste milovať, keby ste neboli slobodní? Mohli by ste dokázať úprimnosť svojich myšlienok, a skutkov, keby ste nedostali dar slobody?“

„Láska, ktorá má požiadavky, bude sa nás vypytovať zvnútra, bude nás znepokojovať, zarmucovať, vyvedie nás z rovnováhy, bude nás obťažovať, odhalí naše povrchnosti, ale nakoniec nás vyvedie na svetlo.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 50 citátov