Carlo Carretto citáty

Carlo Carretto foto

50   37

Carlo Carretto

Dátum narodenia: 2. apríl 1910
Dátum úmrtia: 4. október 1988

Carlo Carretto kresťanský spisovateľ.


„Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.“

„Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.“


„Keby Boh nejestvoval, museli by sme si ho vymyslieť, pretože bez neho a toho, čo predstavuje, nedokážeme žiť a už pri prvých nárekoch či prvých krokoch máme problémy. Bez viery v Boha by to bolo ako bývať v dome bez strechy alebo čítať bez svetla.“

„Z posledného miesta budeme lepšie posudzovať veci, lepšie chápať tých, ktorí trpia a pre ktorých chceme pracovať. A nezatratiť sa z našej strany znamená - pochopiť. Pochopiť, že sa neslobodno zahrávať alebo opovrhovať láskou. Pochopiť znamená uvedomiť si, že naša pýcha spôsobuje rany okolo nás, že naše lakomstvo zapríčiňuje niekomu hlad, že naše hýrenie robí niekoho iného nástrojom a oberá ho o slobodu.“

„Pravá láska pomáha, osviežuje, čaká a príde až na kríž, aby povedala zbojníkovi, ktorý sa k nej obracia: Dnes budeš so mnou v raji.“

„Umieraním pochopíš tajomstvo. Ale pochopíš ho len vtedy, ak budeš umierať z lásky.“

„Sloboda je na vás to božské, záruka vašej cnosti, sila vašej lásky. Mohli by ste milovať, keby ste neboli slobodní? Mohli by ste dokázať úprimnosť svojich myšlienok, a skutkov, keby ste nedostali dar slobody?“

„Svet si zaslúžil svoju existenciu už len preto, že po ňom mohol chodiť Ježiš. Zem si zaslúžila byť stvorená len preto, že Ježiš mal možnosť žiť a správať sa tak, ako žil a správal sa.“


„Požehnaná je zem, ktorá videla Ježiša učiť človeka slobode lásky. Bez vtelenia by bola zem stále neúplná.“

„Problém Boha je problémom komunikácie. Boha odhalíme ako stretnutie v nás, nie mimo nás; v ňom, nie mimo neho.“

„Tak ako je vták stvorený na lietanie a ryba na plávanie, tak aj človek je stvorený na prácu.“

„Pomysli si, aké je ťažké vychovávať bohatého chlapca! Priznám sa ti, že som nikdy žiadnemu chlapcovi neprial bohatstvo! Niet pre mladíka horšieho prostredia ako pohodlie.“


„Nikto, kto zažil čo aj letmé stretnutie so satanovou zlomyseľnosťou, nemá chuť stať sa jeho priateľom.“

„Nie je ľahké pochopiť, že jediný spôsob menej trpieť je viac milovať. A to aj za cenu, že sa budeme zdať slabšími.“

„Boh robí plán a ja cítim, že tento plán je načrtnutý presne podľa línií, ktoré už boli vo mne.“

„Boh sa neobáva toho, že ťa vidí plakať, lebo pozná hodnotu sĺz.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 50 citátov