Buddha citáty

 Buddha foto

48   279

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha


„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“


„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

„Život je len most, preto na ňom nestavaj dom.“

„Nie si na svete na to, aby si bol nešťastný. Avšak šťastie je iba vnútorný pokoj. Nauč sa ho nájsť. Dokážeš to. Premôž sám seba a premôžeš svet.“

„Neláskavé slovo je najostrejší meč.“

„Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.“

„Láska tiel je ostrejšia ako kopije, ktorou sa krotia divé slony. Je teplejšia ako plameň, je ako šíp, zabodnutý do mysle človeka.“


„Nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť. Nenávisť prestane len skrz lásku. Toto je večné pravidlo.“

„Láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete.“

„Manželstvo je prístrešok, do ktorého pri každej búrke trochu zatečie.“