Buddha citát #287870

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

Buddha citáty

 Buddha foto

48   279

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha


„Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.“

„Buďte svetlom sami sebe“


„Koreňom zla je nedostatok poznania.“

„Keď sa ti prihovorí žena, buď veľmi ostražitý.“

„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“

„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

„Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba.“


„Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.“

„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

„Existuje iba jedno zlo - neznalosť.“


„Život je len most, preto na ňom nestavaj dom.“

„Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.“

„Nie si na svete na to, aby si bol nešťastný. Avšak šťastie je iba vnútorný pokoj. Nauč sa ho nájsť. Dokážeš to. Premôž sám seba a premôžeš svet.“

„Nikto iný, okrem nás samých, nás nezachráni. Nikto iný nemôže a ani nesmie.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 48 citátov