Buddha citát #287870

 Buddha foto
Buddha 48
nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Bu... -566 – -483 pr. n. l.
„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

Buddha citáty

 Buddha foto

48   202

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

„Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.“


„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“

„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“

„Život je len most, preto na ňom nestavaj dom.“

„Pomocou energie, bdelosti, sebakontroly a sebeovládania si múdrý človek vytvorí ostrov, který ani povodeň nedokáže zmiasť.“

„Nikto iný, okrem nás samých, nás nezachráni. Nikto iný nemôže a ani nesmie.“


„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“

„Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.“

„Koreňom zla je nedostatok poznania.“

„Buďte svetlom sami sebe“


„Keď sa ti prihovorí žena, buď veľmi ostražitý.“

„Kto má cnosť a úsudok, plní si povinnosť, hovorí pravdu a správne robí svoju prácu, s tým sa spriatelí každý.“

„Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal Budha, ale dobre ich preskúmajte. Buďte sami sebe svetlom.“

„Existuje iba jedno zlo - neznalosť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 48 citátov