Buddha citáty strana 2


„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

„Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.“


„Neusmrcujte, ale ctite život.“

„Cisár má vždy pravdu, ak pri ňom stojí kat.“

„Dokonalý človek neznamená nič, kým nerobí dobré skutky, kým neutešuje smutných ľudí a zvieratá.“

„Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho, okrem seba.“

„Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal Budha, ale dobre ich preskúmajte. Buďte sami sebe svetlom.“

„Neláskavé slovo je najostrejší meč.“


„Pomocou energie, bdelosti, sebakontroly a sebeovládania si múdrý človek vytvorí ostrov, který ani povodeň nedokáže zmiasť.“

„Opakovanie chýb nie je matkou múdrosti.“

„Kto má cnosť a úsudok, plní si povinnosť, hovorí pravdu a správne robí svoju prácu, s tým sa spriatelí každý.“

„Láska tiel je ostrejšia ako kopije, ktorou sa krotia divé slony. Je teplejšia ako plameň, je ako šíp, zabodnutý do mysle človeka.“


„Nepoznám nijaké telo, nijaký hlas, nijakú vôňu, nijakú chuť, nijaký dotyk, ktoré by myseľ muža tak spútali, ako telo, hlas, vôňa, chuť a dotyk ženy.“

„Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.“

„Nikdy na svete neprestane nenávisť skrz nenávisť. Nenávisť prestane len skrz lásku. Toto je večné pravidlo.“

„Ste tým, čo ste robili a budete tým, čo robíte teraz.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 48 citátov