Buddha citáty

 Buddha foto

48   131

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha

„Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.“

„Sme výsledkom nášho myslenia.“


„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

„Tomu, v kom prebýva láska, je celý svet jedna rodina.“

„Nepoznám nijaké telo, nijaký hlas, nijakú vôňu, nijakú chuť, nijaký dotyk, ktoré by myseľ muža tak spútali, ako telo, hlas, vôňa, chuť a dotyk ženy.“

„Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.“

„Láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete.“

„Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba.“


„Ženy majú rady zanedbaných mužov, aby sa mohli cítiť ako nevyhnutne potrebné, keď sa o nich starajú.“

„Neusmrcujte, ale ctite život.“

„Nijaké plané túžby úrodu neprinášajú, iba práca.“

„Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.“


„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“

„Ste tým, čo ste robili a budete tým, čo robíte teraz.“

„Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho, okrem seba.“

„Neláskavé slovo je najostrejší meč.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 48 citátov