Buddha citáty

 Buddha foto

48   216

Buddha

Dátum narodenia: 566 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 13. október 483 pr. n. l.
Ďalšie mená: Budha

Siddhártha Guatama Buddha alebo Budha bol zakladateľ jedného z troch najrozšírenejších svetových náboženstiev - budhizmu.

Citáty Buddha

„Si tým, kým si bol a budeš tým, kým si.“

„Všetko, čo sme, je výsledkom našich myšlienok.“


„Neverte mojim slovám len preto, že ich povedal Budha, ale dobre ich preskúmajte. Buďte sami sebe svetlom.“

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

„Nezáleží na tom, aká ťažká bola tvoja minulosť, vždy môžeš začať znovu.“

„Tomu, kto mnoho žiada, mnoho chýba.“

„Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho, okrem seba.“

„Neláskavé slovo je najostrejší meč.“


„Hnev sa neprekoná hnevom, ale láskou.“

„Buďte svetlom sami sebe“

„Koreňom zla je nedostatok poznania.“

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.“


„Pomocou energie, pozornosti, sebakontroly a sebaovládania si múdry človek vytvorí ostrov, ktorý ani povodeň nedokáže zničiť.“

„Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“

„Život je len most, preto na ňom nestavaj dom.“

„Pomocou energie, bdelosti, sebakontroly a sebeovládania si múdrý človek vytvorí ostrov, který ani povodeň nedokáže zmiasť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 48 citátov