August Bebel citáty

August Bebel foto

13   11

August Bebel

Dátum narodenia: 22. február 1840
Dátum úmrtia: 13. august 1913
Ďalšie mená: August Ferdinand Bebel, Ferdinand August Bebel

August Ferdinand Bebel bol nemecký filozof, predstaviteľ marxizmu, jeden zo zakladateľov nemeckej sociálnodemokratickej strany. Predmetom jeho teoretického záujmu bola ženská otázka: ukázal, že postavenie ženy závisí od spoločenských vzťahov. Počiatok utláčanie ženy a opovrhovania ňou vidí vo vzniku súkromného vlastníctva.„V láske sú všetci rovnakí, a predsa si nie sú všetci rovní.“

„Kto lásku nazval láskou, radšej smrť jej mohol meno dať, lebo ťažšie než úmrtie je, je verne milovať.“


„Láska je najkratšia cesta od srdca k srdcu: priama línia.“

„Mlčanie má pôsobiť milo a byť bez žlče.“

„Láska je prejav ľudského vnútra, v ktorom sa najmenej prejavuje vnútorná zodpovednosť človeka.“

„Rozumne milovať - to je veľká veda srdca.“

„Zápor lásky je v tom, že i keď človek niekoho miluje, nemusí byť s ním ešte šťastný.“

„Aj anjelské jazyky majú úspech len vtedy, keď existuje rezonančná doska pre to, čo kážu.“


„Bez práce žiadny pôžitok, žiadna práca bez pôžitku.“

„Keď ťa chvália tvoji nepriatelia, môžeš si byť istý, že si urobil chybu.“

„Nič netrvá večne, ani príroda, ani ľudský život, jedine trvalá je zmena.“

„Sociálna závislosť určitej rasy, triedy alebo pohlavia vždy získa svoje vyjadrenie v zákonoch a politických inštitúciách príslušnej krajiny.“

„V láske je vina vždy spoločná.“