Aristoteles citáty

 Aristoteles foto

123   181

Aristoteles

Dátum narodenia: 383 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 321 pr. n. l.

Aristoteles alebo Aristotelés bol starogrécky filozof a encyklopedický vedec, filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví. Aristoteles strávil v Akadémii 20 rokov svojho života pod Platónovým vedením. V stredoveku Aristotela nazývali jednoducho „Filozof“.

Citáty Aristoteles


„Nie je možné, aby človek žil šťastne ak nežije rozumne, pekne, spravodlivo a nie je možné, aby žil rozumne, pekne a spravodlivo, a nežil pritom šťastne.“

„Keď má rád niekto samotu, je to buď divé zviera, alebo boh.“


„Túžba po priateľstve vzniká rýchlo, ale priateľstvo nie.“

„Matky milujú svoje deti viac ako otcovia, pretože si môžu byť isté, že sú ich vlastné.“

„Nič nie je v živote také potrebné ako priateľstvo.“

„Ak je vlk zviera podobné psovi, tak sa javí aj zaliečavý človek v podobe dobrého priateľa. Dávaj pozor, aby si bez dôkladnej ostražitosti nevzal k sebe za strážcu domu namiesto psov nebezpečných vlkov.“

„Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zákony.“

„Vzdelaná myseľ sa vyznačuje tým, že dokáže uvažovať o určitej myšlienke bez toho, aby ju akceptovala.“


„Mať priateľov znamená byť sám vážený.“

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

„Ideálny človek má radosť z toho, keď robí radosť druhým, ale pritom sa hanbí, keď druhí robia radosť jemu.“

„Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu.“


„Milovať znamená priať blížnemu to, čo pokladáme za dobré z lásky k nemu, a nie k sebe.“

„Radosť je zdravím duše.“

„Šťastie prináleží tým, ktorí si vystačia sami.“

„Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 123 citátov