Anton Srholec citát #54959

Anton Srholec foto
Anton Srholec 32
slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 – 2016
„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.“

Anton Srholec citáty

Anton Srholec foto

32   100

Anton Srholec

Dátum narodenia: 12. jún 1929
Dátum úmrtia: 7. január 2016

Dr. h.c.Anton Srholec, je slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY.

Citáty Anton Srholec

„Neopovážim sa agitovať pre "chodenie do kostola". Už dávno to prestalo byť ukazovateľom viery.“

„Budúcnosť kresťanstva je v jeho pravdivosti.“


„Kresťanstvo sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije.“

„Kňaz je ako studňa. A robí všetko, aby dával čistú vodu. Kto príde s veľkou nádobou, načerpá plnú, kto s malou, málo. Kto príde s deravou nádobou, neodnesie si nič, a kto príde s nádobou špinavou, odnesie si špinavú vodu.“

„Jeho hlas má silu, a pritom mäkkosť; zbavuje ťa strachu, dvíha k večnej harmónii. Počúvaš v ňom Božie slovo a zrazu vieš, všetko sa vyvinie, ako sa vyvinúť má. A čo je zlé zapadne, a čo je dobré, bude prijaté.“

„Ježiš dva razy vyháňal s povrazom ľudí z chrámu, ale nikoho ani raz tam na povraze neťahal.“

„Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.“

„Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe. Cirkev vždy držali svätci a nie reformátori.“


„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.“

„Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.“

„Na to, aby človek slúžil a zmyslom naplnil svoj čas, nemusí mať veľkú funkciu a chodiť oblečený do purpuru.“

„Starý žobrák si chráni svoju chudobu ako poklad. Keby si mu daroval čokoľvek, len na chvíľu by si ho okradol o pokoj a radosť. Hneď by to speňažil a prepil, len aby nestratil pýchu svojej biedy. A tak sa nemá stavať na nohy žobrák, ktorý sám nechce chodiť.“


„Najväčšia hodnota je čas... zabíjanie času je najväčší zločin.“

„Musíš sa obetovať, aby si aspoň niektorých zachránil. Tých, ktorým mráz ešte nespálil krídla.“

„Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal a nie to, čo si sa naučil a čo hráš.“

„Čím som starší, tým viac si uvedomujem súvislosti, prepojenia a príbuzenstvo všetkých ľudí, bez rozdielu na orientáciu, rasu či náboženstvo.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 32 citátov