Antoine de Saint-Exupéry citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto

148   1210

Antoine de Saint-Exupéry

Dátum narodenia: 29. jún 1900
Dátum úmrtia: 31. júl 1944

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry bol francúzsky spisovateľ, letec, často je považovaný tiež za filozofa. Medzi jeho najznámejšie diela patria Zem ľudí, Citadela alebo Malý princ.

Citáty Antoine de Saint-Exupéry

„Ak teda chceš porozumieť ľuďom, prestaň počúvať, čo hovoria.“

„Nepleť si lásku s vlastníckym poblúznením; z neho pochádza to najhoršie trápenie. Lebo v tom sa ľudia mýlia: z lásky trápenie nepochádza. Trápenie plynie z túžby vlastniť, a ta je opakom lásky.“


„Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznávali. Kupujú u obchodníka veci úplne hotové. Ale pretože priatelia nie sú na predaj, nemajú priateľov.“

„Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznali.“

„Kultúra je založená na tom, čo sa od ľudí vyžaduje, nie na tom, čo sa im poskytuje.“

„Človek je osamelý aj medzi ľuďmi“

„Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu.“

„Veľkosť každého povolania je snáď predovšetkým v tom, že spája ľudí.“


„Civilizácia je založená na tom, čo sa od ľudí vyžaduje, a nie na tom, čo sa im poskytuje.“

„Viem, že ľudia chcú stúpať čoraz vyššie a budujú si schodiská. Nezavrhujem schodisko, ktoré dovoľuje človeku, aby stúpal vyššie. Nikdy si ho však nezamieňam s chrámom.“

„Galeje nie sú tam, kde sa kope krompáčom... Galeje sú tam, kde údery krompáča nemajú zmysel a nespájajú toho, kto kope, so spoločenstvom ľudí. Preto sa snažíme utiecť z galejí.“

„Vo večnosti mi bude položená otázka: “čo ste urobili so svojimi schopnosťami a ako ste pôsobili na ľudí?” Nakoľko som nezomrel vo vojne, rozmieňam sa za niečo iné, než je vojna. A každý, kto mi v tom pomáha, je môj priateľ.“

„Ľudia chodia dlho vedľa seba uzavretí do vlastného mlčania, alebo si hovoria slová, ktoré nič nevyjadrujú. Objaví sa nebezpečenstvo a tu hneď podoprie jeden druhého.“