Antoine de Saint-Exupéry citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto

148   1236

Antoine de Saint-Exupéry

Dátum narodenia: 29. jún 1900
Dátum úmrtia: 31. júl 1944

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry bol francúzsky spisovateľ, letec, často je považovaný tiež za filozofa. Medzi jeho najznámejšie diela patria Zem ľudí, Citadela alebo Malý princ.

Citáty Antoine de Saint-Exupéry


„Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

„Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“


„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“

„Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena.“

„Túžba po láske je stále ešte láska.“

„Kto okolo lásky len krúži, ten nikdy nezažije skutočné šťastie.“

„Priateľstvo poznám podľa toho, že nikdy nemôže byť sklamané a pravú lásku podľa toho, že nikdy nemôže byť podvedená.“

„Ako sa tráva pod náporom vetra zohýna k zemi, tak sa aj Boh zohýna k nám pod náporom svojej lásky.“


„Či si nezaslúži úctu ten, kto sa obetuje pre ženu? Vari milovať znamená úpadok?“

„Po láske nemôžem siahnuť, ako keby bola kdesi v zásobe. Je to predovšetkým práca môjho srdca.“

„Čím ťažšia je práca, na ktorú v mene lásky venuješ svoje sily, tým väčšie je tvoje nadšenie.“

„Že by lásku človek mohol stretnúť je iba ilúzia, pretože láske je potrebné sa učiť.“


„Skúsenosť učí, že podstatou lásky nie je to, že sa pozeráme jeden na druhého, ale že sa pozeráme rovnakým smerom.“

„Láska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje. Láska je.“

„Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.“

„Nepleť si lásku s vlastníckym poblúznením; z neho pochádza to najhoršie trápenie. Lebo v tom sa ľudia mýlia: z lásky trápenie nepochádza. Trápenie plynie z túžby vlastniť, a ta je opakom lásky.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 28 citátov