Antoine de Saint-Exupéry citát #302232

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Ľudia už nemajú čas, aby niečo spoznali.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty

Antoine de Saint-Exupéry foto

148   1196

Antoine de Saint-Exupéry

Dátum narodenia: 29. jún 1900
Dátum úmrtia: 31. júl 1944

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry bol francúzsky spisovateľ, letec, často je považovaný tiež za filozofa. Medzi jeho najznámejšie diela patria Zem ľudí, Citadela alebo Malý princ.

Citáty Antoine de Saint-Exupéry

„Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.“

„Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“


„Jedine deti vedia, čo hľadajú.“

„Mier je strom, ktorý rastie dlho.“

„Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

„Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.“

„Kto okolo lásky len krúži, ten nikdy nezažije skutočné šťastie.“

„Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“


„Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň formuje do tvaru krídel.“

„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“

„Ak chcem posúdiť cestu, obrad, či báseň, dívam sa, aký z nich vzišiel človek. Alebo počúvam, ako búši jeho srdce.“

„Priateľstvo poznám podľa toho, že nikdy nemôže byť sklamané a pravú lásku podľa toho, že nikdy nemôže byť podvedená.“


„Pravá láska začína tam, kde sa už nečaká odmena.“

„Kroky ostatných ma nabádajú schovať sa pod zem, kým tvoje ma lákajú zo skrýše ako zvuk hudby.“

„Ako sa tráva pod náporom vetra zohýna k zemi, tak sa aj Boh zohýna k nám pod náporom svojej lásky.“

„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 148 citátov