Antoine de Saint-Exupéry citát #302193

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1888 – 1957
„Ak pracujeme len preto, aby sme získali hmotné bohatstvo, staviame si väzenie. Zatvárame sa do samoty s mincou z popola, za ktorú si nemôžeme kúpiť nič, pre čo sa oddá žiť.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5

„Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame.“

„Človek bohatne aj zo svojich útrap.“


„Človek nesie v sebe niečo väčšie, ako je on sám.“

„Milovať ma, to v prvom rade znamená so mnou spolupracovať.“

„A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojení spoločným cieľom, ktorý je nad nami.“

„Priestor vedomia je nepatrný. Vojde sa tam vždy len jeden problém.“

„Spravodlivosť je: vážiť si človeka kvôli pokladu, ktorý v sebe opatruje. Tak, ako si vážim sám seba.“

„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“


„Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa obhajovať, nemusím nič dokazovať; pri ňom nachádzam pokoj.“

„Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil.“

„Kultúra je založená na tom, čo sa od ľudí vyžaduje, nie na tom, čo sa im poskytuje.“

„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“


„To podstatné, z čoho je človek živý, nepramení z vecí, ale z uzla, ktorý veci zväzuje.“

„Krása je to isté ako šťastie.“

„Každý človek viac alebo menej pociťuje potrebu stať sa iným človekom.“

„Človek je osamelý aj medzi ľuďmi“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 148 citátov