Antoine de Saint-Exupéry citát #302193

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Ak pracujeme len preto, aby sme získali hmotné bohatstvo, staviame si väzenie. Zatvárame sa do samoty s mincou z popola, za ktorú si nemôžeme kúpiť nič, pre čo sa oddá žiť.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 4

Antoine de Saint-Exupéry foto

148   917

Antoine de Saint-Exupéry

Dátum narodenia: 29. jún 1900
Dátum úmrtia: 31. júl 1944
Ďalšie mená: Antoine De Saint–Exupéry

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry bol francúzsky spisovateľ, letec, často je považovaný tiež za filozofa. Medzi jeho najznámejšie diela patria Zem ľudí, Citadela alebo Malý princ.

Citáty

„Každý, kto nosí v srdci katedrálu, ktorú chce postaviť, je v tej chvíli víťazom.“

„Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame.“


„Človek bohatne aj zo svojich útrap.“

„Človek nesie v sebe niečo väčšie, ako je on sám.“

„Milovať ma, to v prvom rade znamená so mnou spolupracovať.“

„A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojení spoločným cieľom, ktorý je nad nami.“

„Priestor vedomia je nepatrný. Vojde sa tam vždy len jeden problém.“

„Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne.“


„Spravodlivosť je: vážiť si človeka kvôli pokladu, ktorý v sebe opatruje. Tak, ako si vážim sám seba.“

„Pravda je to, čo zjednodušuje svet a nie to, čo vytvára zmätok.“

„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“

„Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa obhajovať, nemusím nič dokazovať; pri ňom nachádzam pokoj.“


„Je krásne plávať, ak sa ti pritom z mora ukazuje breh.“

„Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil.“

„Kultúra je založená na tom, čo sa od ľudí vyžaduje, nie na tom, čo sa im poskytuje.“

„Kto okolo lásky len krúži, ten nikdy nezažije skutočné šťastie.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 148 citátov