Antoine de Saint-Exupéry citát #302193

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1888 – 1957
„Ak pracujeme len preto, aby sme získali hmotné bohatstvo, staviame si väzenie. Zatvárame sa do samoty s mincou z popola, za ktorú si nemôžeme kúpiť nič, pre čo sa oddá žiť.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 2

„Či si nezaslúži úctu ten, kto sa obetuje pre ženu? Vari milovať znamená úpadok?“

„Nepleť si lásku s vlastníckym poblúznením; z neho pochádza to najhoršie trápenie. Lebo v tom sa ľudia mýlia: z lásky trápenie nepochádza. Trápenie plynie z túžby vlastniť, a ta je opakom lásky.“


„Kto okolo lásky len krúži, ten nikdy nezažije skutočné šťastie.“

„Ale pesničky sa stanú pornografiou lásky, keď sa obracajú k citom, keď chcú dojímať. Je to žrádlo pre psy.“

„Milovať neznamená hľadieť jeden na druhého, ale spolu ísť tým istým smerom.“

„Aby sme sa stali človekom, musíme dlho žiť.“

„Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň formuje do tvaru krídel.“

„Akú cenu má súcit, ktorý nevezme človeka do náručia?“


„Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.“

„Priateľ je ten, kto nesúdi, ale prijíma.“

„Že by lásku človek mohol stretnúť je iba ilúzia, pretože láske je potrebné sa učiť.“

„Priateľstvo poznám podľa toho, že nikdy nemôže byť sklamané a pravú lásku podľa toho, že nikdy nemôže byť podvedená.“


„Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, než je sám.“

„Len smer má zmysel. Ide o to, že niekam smeruješ, a nie, či sa tam dostaneš; lebo človek sa nedostane nikde, iba k smrti.“

„Je krásne plávať, ak sa ti pritom z mora ukazuje breh.“

„Pravda je to, čo zjednodušuje svet a nie to, čo vytvára zmätok.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 148 citátov