Antoine de Saint-Exupéry citát #302193

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 – 1944
„Ak pracujeme len preto, aby sme získali hmotné bohatstvo, staviame si väzenie. Zatvárame sa do samoty s mincou z popola, za ktorú si nemôžeme kúpiť nič, pre čo sa oddá žiť.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 2


„Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.“

„Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“


„Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň formuje do tvaru krídel.“

„Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.“

„Túžba po láske je stále ešte láska.“

„Láska to nie je hľadieť si vzájomne do očí, ale hľadieť tým istým smerom.“

„Kto okolo lásky len krúži, ten nikdy nezažije skutočné šťastie.“

„Mier je strom, ktorý rastie dlho.“


„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“

„Ak chcem posúdiť cestu, obrad, či báseň, dívam sa, aký z nich vzišiel človek. Alebo počúvam, ako búši jeho srdce.“

„Priateľstvo poznám podľa toho, že nikdy nemôže byť sklamané a pravú lásku podľa toho, že nikdy nemôže byť podvedená.“

„Kroky ostatných ma nabádajú schovať sa pod zem, kým tvoje ma lákajú zo skrýše ako zvuk hudby.“


„Ako sa tráva pod náporom vetra zohýna k zemi, tak sa aj Boh zohýna k nám pod náporom svojej lásky.“

„Či si nezaslúži úctu ten, kto sa obetuje pre ženu? Vari milovať znamená úpadok?“

„Po láske nemôžem siahnuť, ako keby bola kdesi v zásobe. Je to predovšetkým práca môjho srdca.“

„Čím ťažšia je práca, na ktorú v mene lásky venuješ svoje sily, tým väčšie je tvoje nadšenie.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 148 citátov