Antoine de Saint-Exupéry citát #302193

Antoine de Saint-Exupéry foto
Antoine de Saint-Exupéry 148
francúzsky spisovateľ a pilot 1888 – 1957
„Ak pracujeme len preto, aby sme získali hmotné bohatstvo, staviame si väzenie. Zatvárame sa do samoty s mincou z popola, za ktorú si nemôžeme kúpiť nič, pre čo sa oddá žiť.“

Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 2

„Je to srdce, ktorým vidíme správne, to najpodstatnejšie zostáva nášmu oku skryté.“

„Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.“


„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“

„Láska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje. Láska je.“

„Zdá sa, že dokonalosť je dosiahnutá nie vtedy, keď už niet čo pridávať, ale keď už nie je čo uberať.“

„Oni to dokázali, prečo ja nie?“

„Len ten je človekom, kto nadobudol krásu cez pieseň, báseň alebo modlitbu, a kto je vo vnútri vybudovaný.“

„Keď sa človek narodí, chutí mu cumeľ. Len čo mu prestáva chutiť, definitívne sa končí jediné šťastné obdobie v jeho živote.“


„Človek sa naplno prejaví až keď si zmeria svoje sily s prekážkou.“

„Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne.“

„Ak človek vo svojej podkrovnej komôrke prechováva túžbu, ktorá je dostatočne silná, zapáli zo svojej podkrovnej komôrky svet.“

„Cieľ bez plánu je len… želanie“


„Túžba po láske je stále ešte láska.“

„Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň.“

„Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac ti zostáva.“

„Nepleť si lásku s vlastníckym poblúznením; z neho pochádza to najhoršie trápenie. Lebo v tom sa ľudia mýlia: z lásky trápenie nepochádza. Trápenie plynie z túžby vlastniť, a ta je opakom lásky.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 148 citátov