Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5

„Priestor vedomia je nepatrný. Vojde sa tam vždy len jeden problém.“

„Predtým som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, človek nikdy nestarne.“


„Spravodlivosť je: vážiť si človeka kvôli pokladu, ktorý v sebe opatruje. Tak, ako si vážim sám seba.“

„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“

„Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa obhajovať, nemusím nič dokazovať; pri ňom nachádzam pokoj.“

„Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil.“

„Kultúra je založená na tom, čo sa od ľudí vyžaduje, nie na tom, čo sa im poskytuje.“

„Kto okolo lásky len krúži, ten nikdy nezažije skutočné šťastie.“


„Láska, to je šťastie, ktoré si navzájom dávame.“

„To podstatné, z čoho je človek živý, nepramení z vecí, ale z uzla, ktorý veci zväzuje.“

„Krása je to isté ako šťastie.“

„Každý človek viac alebo menej pociťuje potrebu stať sa iným človekom.“


„Človek je osamelý aj medzi ľuďmi“

„Nikto sa nemôže cítiť súčasne zodpovedným aj zúfalým.“

„Jestvuje iba jediný skutočný prepych - prepych ľudských vzťahov.“

„Ak chcem posúdiť cestu, obrad, či báseň, dívam sa, aký z nich vzišiel človek. Alebo počúvam, ako búši jeho srdce.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 148 citátov