Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 5

„Láska vždy stojí úsilie, bez námahy sa k nej dôjsť nedá.“

„Keď si uvedomíme svoje úlohy, hoci celkom bezvýznamné, až potom budeme šťastní.“


„Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti - tvorme ju.“

„Lebo sú veci, ktoré je možné nájsť. Nič ti však nie sú platné, lebo ty žiješ zo zmyslu vecí. Zmysel veci však nenachádzajú, lebo ho nájsť nejde - pretože ho treba vytvárať.“

„Život nepozná okamžité riešenia. Pozná len akúsi neochabujúcu silu. Je treba v ňu uveriť a riešenie sa dostaví samo.“

„Každý, kto nosí v srdci katedrálu, ktorú chce postaviť, je v tej chvíli víťazom.“

„Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame.“

„Človek bohatne aj zo svojich útrap.“


„Človek nesie v sebe niečo väčšie, ako je on sám.“

„Milovať ma, to v prvom rade znamená so mnou spolupracovať.“

„A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojení spoločným cieľom, ktorý je nad nami.“

„Priestor vedomia je nepatrný. Vojde sa tam vždy len jeden problém.“


„Spravodlivosť je: vážiť si človeka kvôli pokladu, ktorý v sebe opatruje. Tak, ako si vážim sám seba.“

„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“

„Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa obhajovať, nemusím nič dokazovať; pri ňom nachádzam pokoj.“

„Poznám totiž iba jeden plodný čin, a to je modlitba, ale viem tiež, že modlitbou je každý čin, pokiaľ ním človek dáva seba samého, aby sa uskutočnil.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 148 citátov