Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 4

„Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať.“

„Človek bez aktívnej spoluzodpovednosti nie je k ničomu.“


„Sme navždy zodpovední za to, čo sme si skrotili.“

„Láska vždy stojí úsilie, bez námahy sa k nej dôjsť nedá.“

„Ale pesničky sa stanú pornografiou lásky, keď sa obracajú k citom, keď chcú dojímať. Je to žrádlo pre psy.“

„Ak človek vo svojej podkrovnej komôrke prechováva túžbu, ktorá je dostatočne silná, zapáli zo svojej podkrovnej komôrky svet.“

„Keď si uvedomíme svoje úlohy, hoci celkom bezvýznamné, až potom budeme šťastní.“

„Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti - tvorme ju.“


„Lebo sú veci, ktoré je možné nájsť. Nič ti však nie sú platné, lebo ty žiješ zo zmyslu vecí. Zmysel veci však nenachádzajú, lebo ho nájsť nejde - pretože ho treba vytvárať.“

„Život nepozná okamžité riešenia. Pozná len akúsi neochabujúcu silu. Je treba v ňu uveriť a riešenie sa dostaví samo.“

„Každý, kto nosí v srdci katedrálu, ktorú chce postaviť, je v tej chvíli víťazom.“

„Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame.“


„Človek bohatne aj zo svojich útrap.“

„Človek nesie v sebe niečo väčšie, ako je on sám.“

„Milovať ma, to v prvom rade znamená so mnou spolupracovať.“

„A tak objavíme s údivom, že existujú tajuplné stavy, ktoré nás oplodňujú. Môžeme iba dýchať, keď sme s ostatnými spojení spoločným cieľom, ktorý je nad nami.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 148 citátov