Antoine de Saint-Exupéry citáty strana 2


„Cieľ bez plánu je len… želanie“

„Človek vníma len taký svet, ktorý v sebe nosí.“


„Dospelí sú rozhodne až neuveriteľne čudní.“

„Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“

„Najdôležitejšie veci možno vidieť iba srdcom.“

„Odvaha nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe.“

„Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň formuje do tvaru krídel.“

„Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.“


„Túžba po láske je stále ešte láska.“

„Kto okolo lásky len krúži, ten nikdy nezažije skutočné šťastie.“

„Mier je strom, ktorý rastie dlho.“

„Ak chceš pochopiť slovo šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“


„Ak chcem posúdiť cestu, obrad, či báseň, dívam sa, aký z nich vzišiel človek. Alebo počúvam, ako búši jeho srdce.“

„Priateľstvo poznám podľa toho, že nikdy nemôže byť sklamané a pravú lásku podľa toho, že nikdy nemôže byť podvedená.“

„Kroky ostatných ma nabádajú schovať sa pod zem, kým tvoje ma lákajú zo skrýše ako zvuk hudby.“

„Ako sa tráva pod náporom vetra zohýna k zemi, tak sa aj Boh zohýna k nám pod náporom svojej lásky.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 148 citátov