Anselm Osb Grün citáty

Anselm Osb Grün foto

23   1

Anselm Osb Grün

Dátum narodenia: 1945

Anselm Grün je nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, filozof a teológ . Je mimoriadne úspešným autorom duchovnej literatúry a hlavným ekonómom opátstva Münsterschwarzach. Napísal okolo dvesto kníh. Rad z nich bola preložená do niekoľkých jazykov, viac ako tridsať titulov sa dočkalo i českého vydania.


„Keďže Boh chce spasiť všetkých ľudí, musí pre všetkých existovať cesta, ktorá ich privedie k viere na dosiahnutie spásy.“

„Hriech ľudí rozdeľuje, vylučuje ich zo spoločenstva a vytvára bariéru v samotnom človeku. Odpúšťajúca láska zjednocuje vnútorne rozpolteného človeka a znova ho prijíma do spoločenstva. Opäť v ňom môže prúdiť život a láska.“


„Jedným zo spôsobov oslavy Ducha je zdravý a zrelý človek, ktorý síce zomiera, ale je zaodiaty novým životom zmŕtvychvstania, aby sa život Ježiša prejavil na našom smrteľnom tele.“

„Ježiš prichádza na úsvite tvojho šedivého rána a oslovuje ťa, aby tvoj život nebol dnes márny, aby sa ti dnes darilo, aby tvoj život nesmeroval do prázdna a aby bol zdravý a plný.“

„Keď sa hodiny a hodiny spievajú žalmy a piesne, človek zrazu vidí svet v inom svetle: už nie je uzatvorený do seba, ale je otvorený pre nebo a tam, kde sa modlíme, dotýka sa nebo so zemou.“

„Kto sa pokúsi vidieť druhého v Božom svetle ako niekoho, koho Boh miluje, ten prestane premietať vlastné chyby a slabosti na iného. Modlitba za blížnych je účinným prostriedkom odbúrania takejto projekcie a lepšieho poznania svojho vnútra. Modlitba vedie k dôkladnejšiemu poznaniu druhého, k poznaniu, ktoré neodsudzuje, ale chápe a je schopné spolu s druhým aj trpieť.“

„Najhlbšia túžba, ktorú človek spája s úkonom prijímania potravy, sa napĺňa v Eucharistii. Prijímaním Kristovho tela a pitím jeho krvi sa nám dostáva podiel na Bohu, stávame sa s ním jedno.“

„Najskôr sa musíme pomaly učiť, ako sa máme odovzdať Božiemu účinkovaniu. Až príliš ľahko by sme mohli chcieť sami začať ďalej plánovať svoj život a prax.“


„Pokušenie nás núti bojovať. Bez boja niet víťazstva. Avšak víťazstvo nie je našou zásluhou. V bojoch získavame skúsenosť, že Boh v nás koná a že raz nás oslobodí od ustavičného zápasu a daruje nám hlboký pokoj.“

„Pomyslenie na smrť nás oslobodzuje, pretože prestávame visieť na tomto svete, na svojom zdraví, na svojom živote. Myšlienky na smrť umožňujú, aby sme každý okamih žili vedomejšie, pociťovali, čo je dar života, a denne ho plne užívali.“

„Pôst uvoľňuje štruktúry duše, prežaruje vnútro a vynáša na denné svetlo aj všetky myšlienky, ktoré by inak zostali ukryté v skrýšach.“

„Sebapoznanie je pre nás väčšinou nepríjemné. Strháva nám z tváre všetky masky a odkrýva, čo v nás je. Ak svoje vlastné slabosti premietame na druhých ľudí, nemôžeme ich rozpoznať u seba.“


„U človeka v strednom veku záleží na tom, aby zanechal svoje úzkoprsé ja a mohol sa tak odovzdať Bohu. Kto odmieta odovzdať sa Bohu, nikdy nedosiahne svoju osobnú celistvosť a tým ani duševne zdravie.“

„V pôste iba objavujem svojho nepriateľa. Dobrým jedlom a nápojom môžem všeličo potlačiť. No hlboko v srdci mi leží neradostná prázdnota a nemôže sa dostať von. V pôste sa stretám so sebou samým, s nepriateľmi mojej duše, s tým, čo ma vnútorne spútala.“

„V tom, v čom tkvie môj najväčší problém, tam spočíva i moja najväčšia šanca.“

„V životnej kríze koná v človeku sám Boh a tak je kríza zároveň miestom nového a intenzívneho stretnutia a skúsenosti s Bohom.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 23 citátov