Anatole France citát #292100

Anatole France foto
Anatole France 160
portrét od Théophila Steinlena 1844 – 1924
„Predelom nášho duchovného vývinu je chvíľa, keď bolesti nahradí hlboký a pokojný smútok duše poslušnej veľkému učeniu prírody.“

Anatole France citáty

Anatole France foto

160   42

Anatole France

Dátum narodenia: 16. apríl 1844
Dátum úmrtia: 12. október 1924

Jacques Anatole François Thibault bol francúzsky spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny.

Citáty Anatole France

„Inteligentné ženy si vždy berú bláznov.“

„Predelom nášho duchovného vývinu je chvíľa, keď bolesti nahradí hlboký a pokojný smútok duše poslušnej veľkému učeniu prírody.“


„Optimizmus je najpríjemnejšia forma odvahy.“

„Iba ženy a lékari vedia, ako veľmi potrebná a milosrdná je
lož.“

„Skutočný mudrc necíti ani nenávisť, ani pochopenie.“

„Buďte veselí z utrpenia, ktorého sa vám dostáva, a smútok nechajte šťastným tohto sveta!“

„Je úplne zbytočné pýtať sa, či má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“

„Skúsenosť je neprenosná.“


„Choroba je darom nebies, človek sa totiž dozvie, ako zle so svojím telom hospodáril.“

„Nikdy nemrhaj hnevom.“

„Bohatých treba ľutovať: majetok ich obklopuje, ale nepreniká; sú chudobní a vo svojom vnútri prázdni.“

„Pevne verím vo víťazstvo pravdy; to jediné ma udržuje v čase ťažkých skúšok.“


„Vieru považujem za najcennejší majetok na tomto svete.“

„Bez irónie by svet bol ako les bez vlakov.“

„Okrem krásy niet nič pravdivého na svete.“

„V ľudskej povahe je, že odpočinok po jednej práci nachádzame len v druhej práci.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 160 citátov