Alexi Alexejev citáty

8   0

Alexi Alexejev

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Alexi Alexejev - chýba nám detailnejší popis autora.


„Veľmi úprimne sa vám priznám, moja pravda je lepšia, ako vaša.“

„Škola je zodpovedná za zle vychované deti. Rodičom patrí zásluha za deti dobre vychované.“


„Spomedzi tých, ktorí pracujú ako vedia, nie všetci vedia, čo robia.“

„Poukazujte na slabé stránky svojich kolegov, o svojich silných stránkach vedia aj sami.“

„Človek je tvor veľmi silný, znesie toľko pochvál.“

„Novinka nábytkárov - nemanželská posteľ.“

„Medzi slovami a skutkami najčastejšie stojí človek.“

„Ó, pravidlo, vieš koľko výnimiek sme z teba urobili?“