Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

206   3695

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.“

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“


„Aby sme išli po tomto svete správnou cestou, treba sa obetovať až do konca. Poslanie človeka nespočíva v tom, aby bol šťastný. Človek musí pre ľudstvo objaviť niečo veľké.“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.“

„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“

„Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.“

„Génius je človek, ktorý robí celkom obyčajné veci celkom neobyčajnými.“


„Najkrajší a najhlbší pocit aký môže človek zažiť je spoznať tajomno. To je základným princípom náboženstva, rovnako tak ako všetkého seriózneho úsilia v umení a vo vede.“

„Skutočná cena človeka spočíva v tom, do akej miery a v akom zmysle sa dokáže oslobodiť od svojho "ja".“

„Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.“

„Najdôležitejšia otázka, ktorú si človek môže položiť, znie: Je vesmír priateľský?“


„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Duchovný život mnohých stroskotáva preto, lebo nehľadajú Boha pre neho samého, ale aby od neho niečo dostali. Tak nám Božie dary často prekážajú, aby sme došli k samému Bohu, stavajú sa ako múr medzi nás a Boha. Človeka nemáme hodnotiť podľa toho, čo získal, ale čo dal.“

„Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno sa usilujem takto postupovať - so striedavým úspechom.“

„Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 26 citátov