Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

206   3620

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein


„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“

„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“


„Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to.“

„Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“

„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“

„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“

„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“

„Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť, geniálni sa ich snažia nerobiť.“


„Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.“

„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Po každom násilníckom autokratickom systéme nasleduje úpadok, pretože násilie nevyhnutne priťahuje morálne menejcenných ľudí. Čas dokázal, že po význačných tyranoch nasledujú darebáci.“

„Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.“


„Sotva možno uveriť, ako málo sa ľudia poučia aj z najtvrdších skúseností.“

„Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode.“

„Keď sa už väčšina ľudí hanbí za úbohé šaty a nábytok, o koľko viac by sme sa mali skôr hanbiť za úbohé myšlienky a svetonázory.“

„Nech sú dobrí a spravodlíví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 21 citátov