Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

204   3176

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein

„Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš sa...chceš sa opraviť ale už je neskoro...zvoní.“

„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“


„Keď som mal dvadsať rokov, myslel som na lásku. Potom som ľúbil už len myslenie.“

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

„Gravitácia nie je zodpovedná za to, že sa ľudia zamilovávajú.“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“

„Sila lásky spočíva v tom, že je človek šťastný so ženou. Sila sebelásky, že je šťastný bez nej.“

„Na začiatku patria všetky myšlienky láske. Neskoršie patrí potom všetka láska myšlienkam.“