Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

204   3328

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein

„Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš sa...chceš sa opraviť ale už je neskoro...zvoní.“

„Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“


„Keď vám hovoria, že to nie je o peniazoch, ale o princípe, tak je to vždy iba o peniazoch.“

„Život je kreslenie bez gumy.“

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

„Pravda o prírode je silnejšia a obháji sa sama.“

„Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.“

„Život je ako rebrík do kurína. Krátky a osratý!“


„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“

„Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno sa usilujem takto postupovať - so striedavým úspechom.“

„Je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu.“


„Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode.“

„Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.“

„Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.“

„Život je ako hra: nezáleží na to ako dlho hráš ale na tom ako to bolo zahrane ...“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 81 citátov