Albert Einstein citát #290821

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť, geniálni sa ich snažia nerobiť.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

204   2876

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein

„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“


„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Byť silný, znamená byť šťastný.“

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

„Pred Bohom sme všetci rovnako múdri a rovnako hlúpi.“

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

„Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery, ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“


„Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť.“

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“


„Žil som v samote na vidieku a všimol som si, ako jednotvárnosť pokojného života stimuluje tvorivú myseľ.“

„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“

„Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde aj tak dosť skoro.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 204 citátov