Albert Einstein citát #290787

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Ženy sú múdrejšie ako muži; muži sú hlúpy.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

204   2899

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty Albert Einstein

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“


„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

„Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.“

„Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery, ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“


„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

„Byť silný, znamená byť šťastný.“

„Pred Bohom sme všetci rovnako múdri a rovnako hlúpi.“

„Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť.“


„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

„Žil som v samote na vidieku a všimol som si, ako jednotvárnosť pokojného života stimuluje tvorivú myseľ.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 204 citátov