Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 5

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

„Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.“


„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“

„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“

„Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde aj tak dosť skoro.“

„Úsilie o pravdu musí byť nadradené akémukoľvek inému úsiliu.“

„Pre sám život sa oplatí žiť.“

„Sotva možno uveriť, ako málo sa ľudia poučia aj z najtvrdších skúseností.“


„Nie vonkajšie, ale len vnútorné duchovné bohatstvo môže zaplniť prázdnotu ľudského bytia.“

„Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno sa usilujem takto postupovať - so striedavým úspechom.“

„Je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu.“

„Je trvalou zásluhou vedy, že pôsobením na mysle ľudí premohla neistotu človeka voči sebe samému a voči prírode.“


„Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.“

„Veľké duše sa vždy stretali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou.“

„Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“

„Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 206 citátov