Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 5

„Po každom násilníckom autokratickom systéme nasleduje úpadok, pretože násilie nevyhnutne priťahuje morálne menejcenných ľudí. Čas dokázal, že po význačných tyranoch nasledujú darebáci.“

„Najkrajší a najhlbší pocit aký môže človek zažiť je spoznať tajomno. To je základným princípom náboženstva, rovnako tak ako všetkého seriózneho úsilia v umení a vo vede.“


„Skutočná cena človeka spočíva v tom, do akej miery a v akom zmysle sa dokáže oslobodiť od svojho "ja".“

„Nejbohatší je ten člověk, který obohacuje druhých.“

„Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.“

„Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to.“

„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“

„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“


„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“

„Nech sú dobrí a spravodlíví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“

„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“

„Aký je zmysel nášho života, aký je vôbec zmysel života všetkých živých tvorov? Kto pozná odpoveď na túto otázku, prezrádza, že je nábožensky založený. Pýtaš sa: má vôbec zmysel dávať túto otázku? Odpovedám: kto si myslí, že jeho vlastný život a život jeho blížnych nemá zmysel, ten je nielen nešťastný, ale i sotva schopný života.“


„Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene.“

„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“

„Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.“

„Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.“

Zobrazené 65-80 citátov celkom z 204 citátov