Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 4

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“

„Keby som mal k dispozícii hodinu na zvládnutie problému, na ktorom by závisel môj život, strávil by som 40 minút jeho štúdiom, 15 minút jeho analýzou a 5 minút jeho riešením.“


„Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť.“

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“

„Človek, ktorý považuje svoj život za nezmyselný, je nielen nešťastný, ale je sotva na život spôsobilý.“

„Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.“

„Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.“

„Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť, geniálni sa ich snažia nerobiť.“


„Otázka, ktorá ma niekedy doháňa k popletenosti: Som ja alebo ostatní šialení?“

„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.“

„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“


„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“

„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 204 citátov