Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 4

„Je veľmi vážnou chybou domnievať sa, že radosť z pochopenia a skúmania može byť presadzovaná prostriedkami, ako je nátlak alebo pocit povinnosti.“

„Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.“


„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“

„Nemôžeme si zúfať z ľudstva, pretože my sami sme ľudské bytosti.“

„Nikdy nemyslím na budúcnosť, príde aj tak dosť skoro.“

„Najdôležitejšia otázka, ktorú si človek môže položiť, znie: Je vesmír priateľský?“

„Toto hrdinstvo na povel, toto nezmyselné násilie, táto prekliata nadutosť vlastenectva - ako intenzívne nimi pohŕdam.“

„Na to, aby ste odovzdali daňové priznanie, musíte byť filozofom, pre matematika je to príliš ťažké.“


„Keď som mal dvadsať rokov, myslel som na lásku. Potom som ľúbil už len myslenie.“

„Žil som v samote na vidieku a všimol som si, ako jednotvárnosť pokojného života stimuluje tvorivú myseľ.“

„Život je posvätný, tj. je najvyššou hodnotou, od ktorej sa odvodzuje hodnotenie čohokoľvek ďalšieho.“

„Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno sa usilujem takto postupovať - so striedavým úspechom.“


„Ten, kto sa už nevie pozastaviť a stáť zachvátený úžasom, je takmer mŕtvy; má zatvorené oči.“

„Kto sa nedokáže ničomu diviť, je už duševne mŕtvy.“

„Keď sa ženy nachádzajú vo svojom byte, uprene pozorujú svoj nábytok. Celý deň pobehujú okolo neho a vždy na ňom niečo robia. Keď som však s mojou ženou na cestách, som jej jediným kusom nábytku, ktorý si vzala so sebou a ktorý má k dispozícii a nemôže sa zdržať, aby okolo mňa nekrúžila celý deň a nevylepšovala niečo na mne.“

„Aby sme išli po tomto svete správnou cestou, treba sa obetovať až do konca. Poslanie človeka nespočíva v tom, aby bol šťastný. Človek musí pre ľudstvo objaviť niečo veľké.“

Zobrazené 49-64 citátov celkom z 204 citátov