Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 3

„Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.“

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“


„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Život je ako rebrík do kurína. Krátky a osratý!“

„...Jedna osoba nemôže zmeniť cely svet, ale Ty môžeš zmeniť cely svet jednej osoby....“

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

„Byť silný, znamená byť šťastný.“


„Pred Bohom sme všetci rovnako múdri a rovnako hlúpi.“

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“

„Život jednotlivca má zmysel iba do tej miery, ako pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“


„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

„Neplač, že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“

„Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť.“

„Len život žitý pre iných je hoden žitia.“

Zobrazené 33-48 citátov celkom z 204 citátov