Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 2

Albert Einstein foto

204   2343

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty

„Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.“

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“


„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

„Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“

„Boh nehrá kocky.“

„Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyslný.“

„Boh existuje pre toho, kto v neho verí.“

„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“


„Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“

„Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.“

„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“

„Nebezpečenstvom pre tento svet nie sú len ľudia, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, čo sedia doma a dovolia im toto zlo páchať.“


„Viera, že bezpečnosť národa sa dá dosiahnuť zbrojením, je osudnou iróniou.“

„Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý len porozumením.“

„Snahe spojiť múdrosť a moc bol iba zriedka a iba na krátky čas prisúdený úspech.“

„Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 204 citátov