Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 2

„Manželstvo je otroctvo v kultúrnom rúchu a odporuje ľudskej prirodzenosti.“

„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“


„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš sa...chceš sa opraviť ale už je neskoro...zvoní.“

„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často s neriešiteľnými príkladmi.“

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými žasne rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.“

„Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyslný.“

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“


„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“

„Koniec sveta bude, keď ľudia prestanú spievať.“

„Čas je iba ilúzia.“

„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“


„Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať klásť si otázky.“

„Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať.“

„Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už umierať.“

„Načo si robiť život ťažším, ešte viac ako je. Treba si ho užívať v mladosti!“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 204 citátov