Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 206
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 2


„Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“

„Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“


„Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať klásť si otázky.“

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“

„Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade.“

„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“

„Žiadne množstvo pokusov nikdy nemôže dokázať, že som mal pravdu. Jediný pokus však kedykoľvek môže dokázať, že som sa mýlil.“

„Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.“


„Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať.“

„Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.“

„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

„Ako vzniká vynález? Všetci vedia, že niečo je nemožné. Potom sa však objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné a urobí vynález.“


„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“

„Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.“

„Žiadny cieľ nie je tak vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy.“

„Rozlišovať medzi minulosťou a budúcnosťou je len ilúzia, avšak veľmi tvrdošijná.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 206 citátov