Albert Einstein citát #290786

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“

Albert Einstein citáty strana 2

„Skutočná cena človeka spočíva v tom, do akej miery a v akom zmysle sa dokáže oslobodiť od svojho "ja".“

„Nejbohatší je ten člověk, který obohacuje druhých.“


„Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, a nie z toho, čo je schopný získať.“

„Čím viac sa človek pokúša vyhnúť utrpeniu, tým viac trpí, pretože ho začínajú mučiť nepodstatné alebo bezvýznamné veci.“

„Akokoľvek bezmocnými môžu byť dobrí a spravodliví ľudia, predsa len vďaka nim stojí život za to.“

„Žiadne množstvo pokusov nikdy nemôže dokázať, že som mal pravdu. Jediný pokus však kedykoľvek môže dokázať, že som sa mýlil.“

„Nemusíme pochopiť tento svet. Len sa v ňom musíme vyznať.“

„Najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť. To je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy.“


„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“

„Priateľ je človek, ktorý pozná melódiu tvojho srdca, a predspieva ti ju v tedy, keď ju zabudneš.“

„Nech sú dobrí a spravodlíví ľudia akíkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí žiť.“

„Najnepochopiteľnejšie na našom vesmíre je to, že je pochopiteľný.“


„Zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne. Takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry... Veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé. Ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách; žiadny náboženský základ nie je potrebný. Človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti.“

„Aký je zmysel nášho života, aký je vôbec zmysel života všetkých živých tvorov? Kto pozná odpoveď na túto otázku, prezrádza, že je nábožensky založený. Pýtaš sa: má vôbec zmysel dávať túto otázku? Odpovedám: kto si myslí, že jeho vlastný život a život jeho blížnych nemá zmysel, ten je nielen nešťastný, ale i sotva schopný života.“

„Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene.“

„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“

Zobrazené 17-32 citátov celkom z 204 citátov