Albert Einstein citát #290781

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Všetko, čo je hodnotné v ľudskej spoločnosti, závisí od príležitosti pre rozvoj, ktorá sa poskytuje jednotlivcovi.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

204   2325

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“


„Ak sa dokáže, že moja teória relativity je správna, Nemecko ma prehlási za Nemca a Francúzsko vyhlási, že som svetoobčan. Keby sa moja teória ukázala ako nepravdivá, Francúzsko povie, že som Nemec a Nemecko vyhlási, že som Žid.“

„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať klásť si otázky.“

„Skôr rozbiješ atóm ako ohováranie.“

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“


„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“

„Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.“


„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“

„Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“

„Boh nehrá kocky.“

„Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyslný.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 204 citátov