Albert Einstein citát #272610

Albert Einstein foto
Albert Einstein 204
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 – 1955
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“

Albert Einstein citáty

Albert Einstein foto

204   2310

Albert Einstein

Dátum narodenia: 14. marec 1879
Dátum úmrtia: 18. apríl 1955

Albert Einstein bol židovsko-nemecko-švajčiarsko-americký teoretický fyzik, ktorý je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20. storočia. Predložil teóriu relativity a významne prispel k rozvoju kvantovej mechaniky, štatistickej mechaniky a kozmológie. V roku 1921 mu bola za vysvetlenie fotoelektrického javu a zásluhy v oblasti teoretickej fyziky udelená Nobelova cena za fyziku.

Citáty

„Úspech v živote? To je vlastne rovnica: A = X + Y + Z. X znamená prácu a Y fair play. A čo Z? Z znamená držať jazyk za zubami.“

„Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista.“


„Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky.“

„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“

„Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.“

„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“

„Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“


„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“

„Boh nehrá kocky.“

„Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyslný.“

„Boh existuje pre toho, kto v neho verí.“


„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

„Fantázia je dôležitejšia než vedenie.“

„Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia o jej získanie.“

„Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 204 citátov